Stäng
Språk
Meny

Äntligen! Lyckad försäljning för BillerudKorsnäs

Junibörsen karaktäriserades av en god riskaptit och stigande aktiekurser. Framför allt pådrivet av förhoppningar om räntesänkningar från den amerikanska centralbanken men även förhoppningar om ett avtagande handelskrig. Carnegie Småbolagsfond ökade med 3,6% i juni.

BillerudKorsnäs steg med 9% i juni. Vi fick till slut den försäljning av skog som vi väntat på och villkoren är förmånliga för bolaget. Köpeskillingen om 12,2 miljarder motsvarar strax under 40 000 kronor per hektar vilket är förmånligt för BillerudKorsnäs i synnerhet givet den kombination av leveransavtal och återköpsoption man också erhåller.

Bolaget går från att ha haft en ansträngd balansräkning till att vara väl under sitt skuldsättningsmål och givet att våra förväntningar om resultatförbättring infrias blir bolaget mycket välkapitaliserat. Uppstarten av den gigantiska nya kartongmaskinen KM7 i Gruvön går enligt uppgift enligt plan. Vi tror på en gradvis resultatförbättring och ser att bolaget får låga värderingsmultiplar. Givet den starka balansräkningen stärks även vår tro på goda utdelningar framöver. Bolaget är väl positionerat då efterfrågan på pappersförpackningar kommer att förbättras framöver av miljöskäl.

Stillfront hade ett händelserikt juni. I början av månaden annonserades förvärvet av det kanadensiska spelbolaget Kixeye. Det är ett stort förvärv som görs till värderingsmultiplar som är mycket lägre än Stillfronts egna. Bolagets vinst per aktie ökar i storleksordningen 30% även beaktat den nyemission som görs för att delvis finansiera affären. De tar även in pengar genom en obligation. Slutresultatet blir en solid finansiell ställning som möjliggör fortsatta förvärv samt en rejäl vinstökning med lägre värdering som följd. Vi deltog i nyemissionen och har ökat vårt innehav. Stillfront är ett välskött bolag med goda framtidsutsikter och värderas väsentligt lägre än de flesta konkurrenter.

Samtidigt som vi ökade fondens spelexponering genom Stillfront avvecklade vi innehavet i MTG som ju idag är ett spelbolag det med. Vi ser många kvaliteter i MTG och bedömer bolaget som intressant på sikt men såväl bolagets spel som esport är tidigt i sin utveckling och har en bit kvar till att nå lönsamhet. Således är det svårt att värdera bolaget idag. Till skillnad från t ex Stillfront som har attraktiva värderingsmultiplar baserat på årets vinst. Vår bedömning är att den andra delen av MTG efter uppdelningen, Nent, är mer intressant med en mycket låg värdering samtidigt som streamingtjänsten Viaplay växer snabbt.

Vi tog in ÅF, eller rättare sagt ÅF Pöyry som bolaget nu heter efter samgåendet med finska Pöyry, som ett nytt innehav. Bolaget är välskött, åtnjuter en god marknad och vi tror att synergierna från samgåendet kan överraska rejält. ÅF placerar sig alltid väldigt högt i undersökningar om populära arbetsgivare hos ingenjörer. En viktig faktor då tillgång på personal varit en nyckelfaktor i den styrka som karaktäriserat teknikkonsultmarknaden.

Vi tror att trenden att söka sig till stora väletablerade bolag med intressanta uppdrag kommer att fortsätta. Värderingen av aktien är attraktiv såväl i absoluta tal som relativt sektorkonkurrenter, i synnerhet om vi får rätt i vår tro på synergier som överraskar.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stillfront mot strömmen på skoningslös marknad
Carnegie Småbolagsfond

Stillfront mot strömmen på skoningslös marknad

Carnegie Småbolagsfond backade med 20,8 procent i mars. Stillfront, som är fondens största innehav, klarade börsraset i mars på ett bra sätt och steg med 5,1 procent. Vi vet ännu...

Viktor Henriksson 7 april 2020
Vinnarna på hemmasittande
Carnegie Småbolagsfond

Vinnarna på hemmasittande

Stockholmsbörsen backade med 6,6 procent i februari, småbolagsindex var ännu något svagare med en nedgång om 8,0 procent. Carnegie Småbolagsfond backade med 8,9 procent. Februari blev en dramatisk börsmånad. Först...

Viktor Henriksson 6 mars 2020
Stillfront förtjänar mer
Carnegie Småbolagsfond

Stillfront förtjänar mer

Carnegie Småbolagsfond steg med 1,5 procent i januari. Stillfront var månadens bästa innehav med en uppgång om 27 procent. Stillfront fortsätter sin framgångsrika kombination av stark organisk utveckling och värdeskapande...

Viktor Henriksson 10 februari 2020