Stäng

April – bankernas månad

Det har varit en relativt lugn månad på aktiemarknaderna i Afrika. De generellt lite högre råvarupriserna har gynnat flera länders valutakurser, och således har till exempel den Zambiska kwachan stärkts så pass att den numera tillhör några av världens mest stärkta valutor för året.

Den egyptiska marknaden steg, mycket på grund av banken CIBs kursutveckling, en aktie som steg närmare 20 procent i lokal valuta. Bolaget har dock en så kallad Global Depository Receipt utstående i London, och prisskillnaden mellan de två uppgår nu till hela 30 procent, mot mer normala 2-5 procent. Signalen är att landet fortfarande inte har kommit tillrätta med sin valutakurs och att marknaden förväntar sig ytterligare devalvering av det egyptiska pundet.

Efter relativt sett goda kvartalsresultat har Carnegie Afrikafonds nigerianska bankaktier återhämtat sig en del och tillhör några av aprils bästa innehav. Nyutlåningen har förvisso helt avstannat, men i övrigt verkar bankerna hantera sin nya makromiljö acceptabelt. Anekdotiskt noterar vi att intäkterna från mobila banktransaktioner ökar kraftigt vilket torde gynna bankernas marginaler framöver. Även Nigerian Breweries kom med en volymtillväxt under första kvartalet som var över förväntan givet Nigerias problem. Dock var man angelägen om att sänka förväntningarna inför resten av året.

Ghana Commercial Bank kom också med kvartalsresultat och vinster växer med 22 procent från förra året. Efter flera år av dåliga makroekonomiska förutsättningar finns förhoppningar om att det kan stabilisera sig i Ghana. Banken handlas på PE 3 och med en direktavkastning om 13 procent vilket får sägas vara attraktivt.

I Kenya har ytterligare en bank, tredje ett halvår, försatts under centralbankens förvaltarskap efter att oegentligheter upptäckts i böckerna. Det är också den fjärde banken att få reprimand från centralbanken. Att något inte står rätt till i systemet börjar bli uppenbart, däremot behöver det inte vara ödesdigert. Vi fortsätter dock att ställa oss vaksamma till kenyanska banker innan det finns mer klarhet i hur detta fortlöper.

Fler artiklar

Nytt diamantfynd för Lucara

Nytt diamantfynd för Lucara

Carnegie Afrikafond backade 1,8 procent i februari och är upp 8,2 procent under årets två första månader. Den sydafrikanska marknaden var stark i lokala termer men en försvagad valuta gentemot...

Karin Fries 4 mars 2019
Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Den sydafrikanska randen återhämtade sig med råge i januari efter decemberfallet. Valutan stärktes med hela 10 procent gentemot kronan vilket resulterade i att den sydafrikanska marknaden var Afrikas starkaste räknat...

Karin Fries 4 februari 2019
Naspers gör indisk miljardinvestering

Naspers gör indisk miljardinvestering

De afrikanska aktie- och valutamarknaderna har inte undgått den globala oron i december. Efter en förhållandevis stark november var det många som försökte minska sin riskexponering på de flesta marknader...

Karin Fries 2 januari 2019