Stäng
Språk
Meny

Är en recession oundviklig?

Aktiemarknaden har återhämtat sig senaste två veckorna. Den amerikanska aktiemarknaden har sedan mitten av mars stigit med cirka 9 procent, men för första kvartalet är indexet ner nästan 5 procent.

Varför är börsen så stark? Trots att Fed kommunicerat att de kommer höja styrräntan i rask takt, inflationen är på höga nivåer, det är krig och i ett läge där vinstförväntningarna troligtvis är för höga…Tydligen råder just nu ett positivt tolkningsföreträde i marknaden trots ovanstående faktorer.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har oljepriset pendlat mellan 90 dollar som lägst och som högst 130 dollar per fat. Oljepriset har stigit med 8 procent under perioden, men har enbart de sista två veckorna fallit från 115 dollar till dagens 99 dollar. USA kommer att öppna kranarna till de strategiska oljereserverna i ett försök att få kontroll över energipriserna och planerar att släppa en miljon fat per dag under en sexmånadsperiod. Dessutom har EU och USA enats om ett nytt avtal för att minska Europas beroende av rysk naturgas.

Framtiden är en osäkerhetsfaktor och för obligationsmarknaden är det extra tydligt när vi ser gapet mellan långa och korta räntor. De längre obligationsräntorna ger vanligtvis en högre ränta för att kompensera för en högre risk. Vid enstaka tillfällen kan de längre obligationsräntorna vara lägre än de korta och vi får då en inverterad avkastningskurva. Varför har det ett stort signalvärde? En negativ avkastningskurva betyder vanligtvis att en recession är på antågande inom några månader. Dessutom är en inverterad avkastningskurva något som drabbar bankerna extra hårt då de vanligtvis lånar på kort löptider och lånar ut på längre löptider.

Den amerikanska tioåringen har fått ett ordentligt uppställ och noteras nu på 2,4, tvååringen noteras dock högre på 2,46, vilket ger en inverterad kurva, dvs att vi just nu har en negativ avkastningskurva. Historiskt har detta inneburit att vi fått en recession. Inflationssiffrorna är fortsatt på höga nivåer och det innebär att Fed kommer att fortsätta höja räntan i rask takt, eventuellt med 50 punkters höjningar.

Negativ avkastningskurva (Yield spread US 10 yr & 2 yr)

Är en recession oundviklig? Kommer centralbankerna höja för snabbt och för mycket så att den ekonomiska tillväxten kommer av sig? Tillväxtutsikterna har reviderats ned och vinstestimaten för de mer konjunkturkänsliga bolagen kommer att behöva sänkas ytterligare. Det talar för de lite mer defensiva bolagen med starka balansräkningar. Realräntorna är fortsatt väldigt låga vilket gynnar aktier som tillgångsslag.

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022
Hur kommer säkerhetspolitiken att se ut framöver?

Hur kommer säkerhetspolitiken att se ut framöver?

Februari 2022 – och det är krig i Europa. Det har varit omtumlande veckor och volatiliteten på de finansiella marknaderna har varit hög. Krig medför alltid mänskligt lidande och Rysslands...

Magnus Gustafsson 7 mars 2022