Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie SPAR Balanserad, Carnegie SPAR Global

Är Investor intresserade av att sälja?

Världens börser steg under april med stöd från starka bolagsrapporter och fallande inflation. Bolagen har drivit igenom prishöjningar och detta i kombination med lägre råvarupriser har resulterat i högre marginaler. Vinstförväntningarna har skruvats upp och enligt S&P förväntas vinsterna för de amerikanska bolagen (S&P500) stiga med cirka 11 procent för innevarande år, baserat på analytikernas underliggande estimat. Frågan är om det inte är lite för optimistiskt med tanke på konjunktur-osäkerheten.

I den globala delen av portföljen var det hälsovård och stapelvaror som utvecklades bäst under månaden. Industri och sällanköpsvaror hade en svag period. Bäst utveckling bland bolagen under månaden var Merck (+8,5%), Roche (+7,4 %), Sony (+7,1 %) och L’Oreal (+6,7 %). Sämst utvecklades Taiwan Semiconductor (-9,4 %), Deere (-8,4 %) och Shimano (-8 %). Microsoft kommunicerade en stark rapport, där både vinst och omsättning var högre än väntat. Intäkterna steg med 7 procent på årsbasis och tillväxten för molnplattformen Azure låg i linje med förväntningarna. Även Merck redovisade ett bättre resultat än väntat, justerat resultat per aktie blev 1,4 dollar, vilket var 6 procent bättre än analytikernas estimat.

I den svenska delen av portföljen var det många av de lite mindre bolagen som utvecklades väl under månaden. Bäst avkastande bolag under månaden var Electrolux (+23 %), Nederman (+18 %) och NCC (+15 %). Sämst utvecklades Holmen (-3 %), Nibe (-2,8 %) och Inwido (-2,5 %). Volvo överraskade med en positiv vinstvarning och Atlas Copco levererade en jättestark kvartalsrapport, där både resultat och orderingång var klart bättre än analytikernas förväntningar.

Electrolux rapporterade högre intäkter än väntat och resultatet för den haltande verksamheten i Nordamerika har förbättrats, även om det fortfarande visar röda siffror. Bolaget har nog lämnat det värsta bakom sig efter nio svaga kvartal. Dessutom verkar det finnas intresse från den kinesiska vitvarujätten Midea att köpa Electrolux. Frågan är om Investor är intresserad av att sälja?

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.