Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Obligationsfond

Är Riksbanken klar snart?

Efter viss räntevolatilitet under månadens gång avslutade räntan för svensk stat på något lägre nivåer jämfört med månaden innan. Stibor fortsatte däremot upp något under maj och ser vi utvecklingen det senaste året står vi nu över 3 procentenheter högre. Marknaden prisar i princip in ytterligare en höjning om 25 punkter från Riksbanken på nästa möte som hålls i slutet av juni. Riksbanken själva tror också på en höjning till, antingen i juni eller i samband med september-mötet.

Riksbankens indikerar sedan att styrräntan, efter en höjning till i närtid, kommer att ligga kvar på samma nivå under de kommande två åren innan de förutspår en justering nedåt i slutet av prognosperioden. Ser vi till historien brukar det vara väldigt svårt för Riksbanken att hitta fram till en nivå på styrräntan som sedan kan bibehållas en längre period. Tvärtom brukar den första sänkningen komma relativt tätt inpå en avslutande höjning. Marknaden prisar in ett sådant scenario även denna gång och indikerar att vi redan tidigt 2024 kan få en första sänkning ifrån Riksbanken.

Internationellt låg fokus bland annat på förhandlingarna om det amerikanska skuldtaket där en lösning till slut nåddes. Vid månadens slut återstod endast en formalitet sedan en överenskommelse godkänts i representanthuset och sedan endast ska godkännas definitivt i Senaten och skrivas under av president Biden för att gå igenom.

I portföljen har vi endast gjort mindre justeringar där vi bland annat ökat vårt innehav i Kommuninvest. Vi köpte en fyraårig obligation som ger oss knappt 3,6 procent i avkastning till förfall, vilket vi tycker är vettigt betalt för AAA-ratad kommunexponering. Kommuninvest är en emittent där vi successivt ökat på våra positioner i olika löptider det senaste året.

Carnegie Obligationsfond håller en försiktig kreditrisk genom investeringar i obligationer utgivna av stabila emittenter som svensk stat, kommun och hypoteksbolag. Fonden är däremot exponerad mot ränterörelser då vi i huvudsak investerar i obligationer med fast ränta.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.