Stäng

Kunskap och insikter

Filtrera på

Fond
“Alfa Laval och Assa Abloy gör entré för första gången på många år”
Carnegie Sverigefond

“Alfa Laval och Assa Abloy gör entré för första gången på många år”

Stockholmsbörsen trotsar tech-frossan i USA och det blir alltmer uppenbart att det är dags för en svensk revansch på världens börser då vi äntligen ligger rätt till med vår stora...

Simon Blecher 5 mars 2021
Är Nyfosa vårt nya Entra?
Carnegie Spin-Off

Är Nyfosa vårt nya Entra?

Vi berättade i förra månadsrapporten att vi köpt in oss i Annahem, som under februari rapporterade fina siffror och ett substansvärde på 36 kronor. Kursen är runt 28 kronor, vilket...

Simon Blecher 5 mars 2021
Långräntan påverkade fastighetsbolagen negativt
Carnegie Fastighetsfond

Långräntan påverkade fastighetsbolagen negativt

Fastighetsbolagen gick svagt nedåt under månaden. Börsen vände sina blickar mot långräntan och uppgången de senaste veckorna. Den svenska tioåringen har stigit från nära noll till 0,4 procent sedan årsskiftet....

Jonas Andersson 5 mars 2021
Ökat innehav i två bolag vi tror på
Carnegie Micro Cap

Ökat innehav i två bolag vi tror på

Stockholmsbörsen steg med 3,0 procent samtidigt som småbolagsindex ökade med 3,5 procent. Carnegie Micro Cap steg med 3,5 procent. Vi har i februari ökat innehavet i TF Bank. När pandemin...

Viktor Henriksson 5 mars 2021
Lokal High Yield kvarstår som mycket attraktiv
Carnegie High Yield Select

Lokal High Yield kvarstår som mycket attraktiv

Under februari har marknadens fokus skiftat från konjunkturoro till en oro för stigande inflation och brantare räntekurva, vilket fått volatiliteten att stiga. Debatten har aktualiserats när de enorma stimulansåtgärderna eldat...

Niklas Edman 4 mars 2021
Skiftat fokus efter överraskande rapportsäsong
Carnegie Corporate Bond

Skiftat fokus efter överraskande rapportsäsong

Under februari skiftade marknadens fokus från att senaste månaderna ensidigt koncentrerat sig på covid-19 och dess inverkan på bolagens resultat, har nu blickfånget vidgats. Efter en överraskande stark rapportsäsong har...

Daniel Gustafsson 4 mars 2021
Stark månad: investeringar i infrastruktur och nya stödåtgärder bidrog
Carnegie Indienfond

Stark månad: investeringar i infrastruktur och nya stödåtgärder bidrog

Den indiska marknaden utvecklades starkt i februari. Carnegie Indienfond steg i värde med 3,9 procent. En expansiv statsbudget med stora investeringar i infrastruktur, nya stödåtgärder och rekapitalisering av banksystemet innebar...

Gunnar Påhlson 4 mars 2021
Orimligt högt värderade bolag
Carnegie Total Plus

Orimligt högt värderade bolag

Börsen fortsätter upp med stöd från vaccinationer och stimulanser, i hopp om en gradvis återgång till det normala. Positivt tolkningsföreträde råder och förväntningarna är höga på en återhämtning och normalisering...

Magnus Gustafsson 3 mars 2021
Det finns spekulativa inslag på marknaden
Carnegie Total

Det finns spekulativa inslag på marknaden

Börsen fortsätter upp med stöd från vaccinationer och stimulanser, i hopp om en gradvis återgång till det normala. Positivt tolkningsföreträde råder och förväntningarna är höga på en återhämtning och normalisering...

Magnus Gustafsson 3 mars 2021
”Kortare duration i portföljen jämfört med hur vi låg positionerade för ett år sedan”
Carnegie Obligationsfond

”Kortare duration i portföljen jämfört med hur vi låg positionerade för ett år sedan”

Uppgången i svenska räntor accelererade under februari och vi såg framför allt uppställ i lite längre räntor. Med fortsatta penningpolitiska stimulanser och en reporänta på 0 är det rimligt att...

Mikael Engvall 3 mars 2021
Bra intresse för nordiska krediter
Carnegie Likviditetsfond

Bra intresse för nordiska krediter

Vi noterade fortsatt bra intresse för nordiska krediter under februari samtidigt som vi såg successivt högre nivåer för svenska långräntor. Det högre ränteläget kan vid sidan av uppställ i globala...

Mona Stenmark 3 mars 2021
Ännu tightare kreditmarginaler
Carnegie Investment Grade

Ännu tightare kreditmarginaler

Vi såg en fortsatt stark kreditmarknad under februari månad med ännu något tightare kreditmarginaler som följd. Efterfrågan hos investerarna finns fortsatt kvar och aktiviteten i marknaden har varit god. Efter...

Mona Stenmark 3 mars 2021
Ökad efterfrågan på aktier inom mer cykliska branscher
Carnegie Strategifond

Ökad efterfrågan på aktier inom mer cykliska branscher

Värdepappersmarknaderna har under inledningen präglats av investerarnas förhoppningar om en kraftig ekonomisk tillväxt under det andra halvåret samtidigt som centralbankerna ska verka för att hålla räntorna nere. Det har gynnat...

John Strömgren 3 mars 2021
Vilket är rätt pris att betala för denna tillväxt?
Carnegie Asia

Vilket är rätt pris att betala för denna tillväxt?

Den positiva börstrenden för Asien fortsatte i februari, åtminstone fram till det kinesiska nyåret som inträffade i mitten av månaden. Som mest var börsen upp med drygt 9 procent. Slutet...

Gunnar Påhlson 3 mars 2021