Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter

Filtrera på

Fond
Rapport från en framtida vinnare

Rapport från en framtida vinnare

Världen går in i recession men i Indien säljer Mercedes S klass bättre än någonsin tidigare och generation Z, the aspiring generation, eftersträvar en bättre livsstil där man inte är...

Gunnar Påhlson 30 september 2022
Utveckling för global geopolitik gynnar Indien
Carnegie Indienfond

Utveckling för global geopolitik gynnar Indien

Den indiska marknaden har utvecklats mycket starkt både i juli och i augusti. Det är några faktorer som förklarar den snabba uppgången efter en svag period under våren: Oljepriset Inflationen...

Gunnar Påhlson 7 september 2022
New Waves framgångsvåg rullar vidare
Carnegie Micro Cap

New Waves framgångsvåg rullar vidare

I augusti flyttades fokus från bolagsrapporter till inflation, energipriser och geopolitisk oro. Generellt ingen bra miljö för aktier. Några av portföljens kärninnehav rapporterade sina andra kvartal sent och utfallet var...

Viktor Henriksson 7 september 2022
Turbulens skapar rabatt på kvalitetsaktier
Carnegie Global Quality Companies

Turbulens skapar rabatt på kvalitetsaktier

Månaden bjöd återigen på ökad oro kring global ekonomi. Sjunkande reallöner i kombination med allt mer aggressiv penningpolitik kommer med största sannolikhet driva västvärlden in i en lågkonjunktur 2023. Frågan...

Emanuel Furubo 7 september 2022
Vi ser tydliga tecken på inbromsning i ekonomin

Vi ser tydliga tecken på inbromsning i ekonomin

Det har varit en händelserik sommar och vi har upplevt stora svängningar på världens aktiemarknader. Utöver ränte- och inflationsoro har även energipriserna kommit i fokus. Priserna på naturgas fördubblades under...

Magnus Gustafsson 6 september 2022
Konjukturoro
Carnegie Sverigefond

Konjukturoro

Sommaren har kännetecknats av en berg-och dalbaneutveckling. En svag börsutveckling i juni, följdes av en kraftig rekyl i juli, och därefter avlutades sommaren med fallande börser i augusti. Med fortsatt...

Mattias Sjödin 6 september 2022
Aktieandelen nu en bit under 60 procent

Aktieandelen nu en bit under 60 procent

Juli månads starka aktiemarknad fortsatte inledningsvis i augusti för att sedan mattas av. På den amerikanska börsen steg P/E-talet från 16 till 18 under sommaren, vilket måste ses som ett...

John Strömgren 6 september 2022
Alleima har knoppats av från Sandvik
Carnegie Spin-Off

Alleima har knoppats av från Sandvik

Under månaden har ett av fondens innehav fått ett syskon. Alleima har knoppats av från Sandvik och är numera både ett eget bolag och innehav i fonden. Vi var på...

Mattias Montgomery 6 september 2022
Råvarusektorn utvecklades bäst under månaden
Carnegie SPAR Balanserad

Råvarusektorn utvecklades bäst under månaden

Börsen uppvisar hög volatilitet och efter en stark juli-månad fick vi uppleva en svag avslutning på sommaren i augusti. Centralbankerna är fortsatt ”hökaktiga” och nu när vintern närmar sig blir...

Magnus Gustafsson 6 september 2022
Börsen börjar prisa in en betydande avmattning i konjunkturen
Carnegie SPAR Global

Börsen börjar prisa in en betydande avmattning i konjunkturen

Börsen uppvisar hög volatilitet och efter en stark juli-månad fick vi uppleva en svag avslutning på sommaren i augusti. Centralbankerna är fortsatt ”hökaktiga” och nu när vintern närmar sig blir...

Magnus Gustafsson 6 september 2022
Ännu ser inte varken Swedol, Tools eller Momentum Industrial en svagare kundbas
Carnegie Småbolagsfond

Ännu ser inte varken Swedol, Tools eller Momentum Industrial en svagare kundbas

I slutet av månaden så besökte fonden två innehav i Örebo; Alligo och Momentum Group. Det var informativa besök med insikter i allt från hur ett automatiskt lager funkar till...

Mattias Montgomery 6 september 2022
Ryska marknaden under augusti
Carnegie Rysslandsfond

Ryska marknaden under augusti

Efter juli månads nedgång stabiliserades den ryska marknaden under augusti och steg sedan åter kraftigt. I svenska kronor blev uppgången hela 17%. Inget positivt noterades vad gäller den geopolitiska situationen....

Fredrik Colliander 6 september 2022
Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor
Carnegie Obligationsfond

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Förhoppningen om...

Mikael Engvall 6 september 2022
Stora svängningar på världens aktiemarknader
Carnegie Multi

Stora svängningar på världens aktiemarknader

Det har varit en händelserik sommar och vi har upplevt stora svängningar på världens aktiemarknader. Utöver ränte- och inflationsoro har även energipriserna kommit i fokus. Priserna på naturgas fördubblades under...

Magnus Gustafsson 6 september 2022