Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter

Filtrera på

Fond
”Varför sälja? Var ska man köpa i stället?”

”Varför sälja? Var ska man köpa i stället?”

Halvårsrapporterna har överlag varit starka, och mycket talar för fler uppköp på börsen. Men håll koll på inflationen, råvarupriserna och Kina, varnar Mattias Sjödin som förvaltar Carnegie Sverigefond tillsammans med...

Erik Amcoff 26 juli 2021
Tuff månad för lågkorrelerande hedgefonder
Carnegie Vega

Tuff månad för lågkorrelerande hedgefonder

Aktier hade återigen en bra månad i juni drivet av fortsatt generös penningpolitik, ökad vaccinationstakt och låga marknadsräntor. Relativa aktiepositioner påverkades fortsatt kraftigt av att ”värde”-faktorer fortsatte att underpresterade mot...

Emanuel Furubo 9 juli 2021
Stark men sömnig börs
Carnegie Sverigefond

Stark men sömnig börs

Börsen börjar lite tröttare i den meningen att omsättningen sjunker, vilket förvisso hör till vanligheterna under sommaren, goda nyheter tas inte emot med lika hysteriska kursreaktioner längre och volatiliteten går...

Simon Blecher 6 juli 2021
ESG på agendan
Carnegie Indienfond

ESG på agendan

Den indiska marknaden fortsatte att utvecklas positivt i juni. I takt med att Indien återhämtar sig från andra vågen av Covid-19, som drabbade landet i april och maj, stiger börsen....

Gunnar Påhlson 6 juli 2021
Digitalisering och tillväxt
Carnegie Listed Private Equity

Digitalisering och tillväxt

I juni avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,0 procent och har sedan årsskiftet gått upp +25,6 procent. Bäst utveckling under månaden hade Chrysalis, Ares Management, Apollo och Oakley Capital. De...

Tom Berggren 6 juli 2021
Vad kommer att hända när finanspolitiken blir mindre stimulativ?
Carnegie Multi

Vad kommer att hända när finanspolitiken blir mindre stimulativ?

Aktiemarknaden har haft en fenomenal utveckling under det första halvåret. Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar. Vi har även fått uppgraderingar av vinst- och tillväxtprognoser vilket gett stöd, och varit...

Magnus Gustafsson 6 juli 2021
”Slutsatsen blir att Kinas regeringen har behov att stärka sitt grepp om makten”
Carnegie Asia

”Slutsatsen blir att Kinas regeringen har behov att stärka sitt grepp om makten”

De asiatiska marknaderna utvecklades positivt under juni. Under våren har oro för inflation, som ett resultat av stora globala stödåtgärder från centralbankerna, varit ett återkommande tema. Budskapet från Fed, USA:s...

Gunnar Påhlson 6 juli 2021
Lösning- och omställningsbolag i framkant
Carnegie All Cap

Lösning- och omställningsbolag i framkant

Under månaden har Carnegie All Cap fått en ännu tydligare hållbarhetsprofil. Fonden är redan sen tidigare Svanenmärkt och tar nu ytterligare ett steg när den klassificeras till den högsta hållbarhetsnivån...

Anna Strömberg 6 juli 2021
Blecher: Balansräkningen är full av pengar som kan användas till både förvärv och kommande utdelningar

Blecher: Balansräkningen är full av pengar som kan användas till både förvärv och kommande utdelningar

Vad har den extremt skicklige Johan Molin, ordförande i Sandvik, gemensamt med Industrivärden, Fredrik Lundberg och Carnegie Spin-Off? Samtliga har under våren ökat sitt innehav i Sandvik. Vi har förstås...

Simon Blecher 6 juli 2021
Fonden deltog i två IPOer
Carnegie Småbolagsfond

Fonden deltog i två IPOer

Av de 68 börsnoteringar som skett bara i Sverige under det första halvåret har vi haft svårt att hitta riktigt undervärderade och bra case fram till nu. Under månaden deltog...

Mattias Montgomery 5 juli 2021
Grönt, socialt och hållbarhetslänkat
Carnegie Investment Grade

Grönt, socialt och hållbarhetslänkat

I början av månaden var det hög aktivitet i primärmarknaden då bolagen ville hinna ut på marknaden innan semesterstiltjen infinner sig. Med den höga aktiviteten i primärmarknaden följde en lägre...

Mona Stenmark 5 juli 2021
Rea på defensiva bolag
Carnegie Global Quality Companies

Rea på defensiva bolag

Globala aktier hade återigen en bra månad och avslutar årets första halva med ett imponerande facit. Fortsatt generös penningpolitik och ökad vaccinationstakt bidrog till optimismen. Den stora drivkraften till börsuppgången...

Emanuel Furubo 5 juli 2021
The “New” New York Times
Carnegie Global

The “New” New York Times

Valutaeffekterna var positiva och adderade 2,4 procentenheter. De största vinnarna var Moody’s, Microsoft och KKR och de största förlorarna var Qualitas, Hikari Tsushin och Inditex. I det här månadsbrevet tänkte...

Mikael Tarnawski-Berlin 5 juli 2021
SSAB gav ut en hållbarhetsrelaterad obligation med  mål att minska utsläpp av växthusgaser med 10 procent till 2025
Carnegie Corporate Bond

SSAB gav ut en hållbarhetsrelaterad obligation med  mål att minska utsläpp av växthusgaser med 10 procent till 2025

Inflationsrisker är fortsatt på tapeten och en nyhet värd att nämna på temat var att amerikanska centralbanken Fed numera förväntar sig räntehöjningar redan under 2023 jämfört med tidigare förväntningar om...

Niklas Edman 5 juli 2021