Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter

Filtrera på

Fond
Fondfusion genomförd

Fondfusion genomförd

Den 27 januari fusionerades Carnegie Global med Carnegie Listed Infrastructure, enligt tidigare besked. Därmed är du som var andelsägare i Carnegie Global nu i stället andelsägare i Carnegie Listed Infrastructure....

Erik Amcoff 28 januari 2022
Frigg – ett framåtblickande beslutsstöd

Frigg – ett framåtblickande beslutsstöd

Tillgångsallokering förklarar över 90 procent av portföljresultatet och är det centrala investeringsbeslutet vid förvaltning av breda investeringsportföljer. Ändå fattas många beslut med svaga beslutsunderlag, ofta med historiska data istället för...

Kristina Flintull 27 januari 2022
Bygga upp, bevara och utveckla – Henrik Sohlbergs recept på en god kundrelation

Bygga upp, bevara och utveckla – Henrik Sohlbergs recept på en god kundrelation

”Carl Henrik Sohlis Sohlberg, din käre vän och branschkollega”. Ja, så kan det låta när Henrik Sohlberg introducerar sig själv i telefon på jobbet. Men vem är ”Sohlis”, vad arbetar...

Kristina Flintull 25 januari 2022
Operations. En stabil grund med robusta rutiner

Operations. En stabil grund med robusta rutiner

Under våren 2021 anslöt sig Clara Ahre Johnson till Carnegie Fonder, efter att tidigare ha arbetat på CAAM Fund Services, Brummer & Partners och SEB. Idag är Clara Head of...

Kristina Flintull 17 januari 2022
En ny generation tar plats

En ny generation tar plats

36 miljarder. Så mycket förvaltar Carnegie Fonder i räntefonder idag och i takt med att kapitalet växer utökas också ränteteamet med förvaltarna Daniel Gustafsson och Gustav Ekhagen. Sedan 2016 har...

Kristina Flintull 11 januari 2022
Starkt år för defensiv portfölj
Carnegie Global Quality Companies

Starkt år för defensiv portfölj

Efter ett exceptionellt starkt globalt börsår avslutades året med lite mer turbulens drivet av ökad oro för inflation och nya Covid-19 mutationer. Marknaderna stabiliserades sedan sista veckorna och påbörjade en...

Emanuel Furubo, Simon Reinius 10 januari 2022
Dynavox nytt innehav under december
Carnegie Spin-Off

Dynavox nytt innehav under december

Fondens innehav Tobii genomförde sin avknoppning av Dynavox som planerat i december. Sedan avknoppningen har fonden ökat innehavet i Dynavox av flera anledningar. Icke cyklisk tillväxt är något vi generellt...

Mattias Sjödin 7 januari 2022
”Gynnas av renoveringstrenden och den gröna omställningen”
Carnegie SPAR Balanserad

”Gynnas av renoveringstrenden och den gröna omställningen”

Världens börser utvecklades starkt under december. Världsindex steg med 4,4% (MSCI World), den amerikanska börsen med 4,6% (S&P 500) och slutligen den svenska börsen som även den drogs med i...

Magnus Gustafsson 7 januari 2022
Defensiva läkemedelssektorn och teknik utvecklades starkt
Carnegie SPAR Global

Defensiva läkemedelssektorn och teknik utvecklades starkt

Världens börser utvecklades starkt under december. Världsindex steg med 4,4% (MSCI World), den amerikanska börsen med 4,6% (S&P 500) och slutligen den svenska börsen som även den drogs med i...

Magnus Gustafsson 7 januari 2022
Två nya innehav i december
Carnegie Småbolagsfond

Två nya innehav i december

Generellt har vi svårt att hitta fastighetsbolag med stark risk reward. Med stark kursutveckling för sektorn under 2021, mycket drivet av multipel, har börsen börjat prisa upp de bolag som...

Mattias Montgomery 7 januari 2022
”Marknaden ser fram emot dessa med spänning”
Carnegie Rysslandsfond

”Marknaden ser fram emot dessa med spänning”

Världens aktiemarknader liksom oljepriset steg kraftigt under december. Den ryska börsen hängde dock alls inte med utan föll då riskpremien ökade. Den fortsatta situationen i Ukraina och Rysslands utpressningsförsök gentemot...

Fredrik Colliander 7 januari 2022
Höga energipriser lyfter inflationen
Carnegie Obligationsfond

Höga energipriser lyfter inflationen

Den svenska inflationen för november var 3,6 procent i årstakt vilket var den högsta siffran på 28 år. Höga energipriser var en bidragande faktor och även om vi kan förväntas...

Mikael Engvall 7 januari 2022
”Hökarnas röster blir allt starkare”
Carnegie Multi

”Hökarnas röster blir allt starkare”

December utvecklades väl och det blev ett julrally som avslutade detta fantastiska börsår. Den svenska börsen steg med 5,2 procent under månaden och har under året stigit med imponerande 39...

Magnus Gustafsson 7 januari 2022
Fondbolag och Nordamerika bäst under året
Carnegie Listed Private Equity

Fondbolag och Nordamerika bäst under året

2021 blev ett positivt år för Carnegie Listed Private Equity med god värdeuppgång samtidigt som fonden klarade sig bäst under årets nedgångsperioder relativt liknande fonder och index. Sett över 5...

Tom Berggren 7 januari 2022