Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Asia

Asien inleder året med stark återhämtning för Kina

De asiatiska marknaderna steg kraftigt i januari. Uppgången leddes av Kina samt Korea och Taiwan. De mer defensiva marknaderna Indien och Indonesien korrigerade.

Den kinesiska marknaden fortsatte att stiga som ett resultat av att ekonomin nu åter är fullt öppen och på förväntningar att konsumtionen ska ta fart igen efter pandemin. För första gången på tre år tilläts befolkningen att resa under det kinesiska nyåret som precis har varit. Resandet under nyåret ökade markant och även restaurangbesök har ökat den senaste månaden.

Däremot har detaljhandeln ännu inte sett så stor förbättring. Fastighetsmarknaden är fortsatt svag och kommer att förbättras med viss fördröjning. Regeringen har annonserat viktiga stimulansåtgärder för att få fart på ekonomin. De begränsningar avseende byggbolagens skuldsättning, som infördes för tre år sedan, har avskaffats. Bankerna har uppmanats att öka sin utlåning till fastighetssektorn i syfte att kunna färdigställa de bostäder som redan sålts. Statens investeringar i infrastruktur kommer att ökas. Gränserna för internationell flygtrafik öppnades den 8 januari. Det är en mycket viktig faktor för att få fart på investeringar samt för att förbättra förtroendet för Kina som samarbetspartner för utländska företag. Efter G20 mötet på Bali i november ser det också ut som om att relationen mellan Kina och USA mjukats upp en aning.

En bransch som utvecklades svagt förra året var halvledare. I år har både Taiwan Semiconductor och Samsung Electronics startat året bra med stigande kurser. Förväntningar om att Fed närmar sig toppen på räntekurvan innebär att cykliska bolag utvecklas bättre. Samsungs vinst för fjärde kvartalet var svagare än väntat. Börsen tar dock fasta på framtida prognoser om att man trimmar ned investeringar i ny kapacitet för halvledare, vilket kan ge en återhämtning för priserna på både DRAM och NAND, (minneschip för datorer respektive mobiltelefoner).

Ett annat koreansk bolag som lyckats väl är Kia Motors som kom med ett rekordresultat. Försäljningen steg med 35 procent med bättre marginaler. Kia Motors elbilar, med EV6 modellen, är de som säljer bäst både i Europa och USA, därmed ökar Kia sin marknadsandel.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.