Stäng

Äntligen återhämtning för företagsobligationer

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter land nu på restriktionerna, vilket ger utslag i en ökad ekonomisk aktivitet. De länder i Asien som ligger längst fram i processen, däribland Kina, har nu en positiv utveckling såväl efterfråge- som utbudssidan. Däremot är rapporterna från USA oroande om att virusspridningen nu accelererar i en sådan takt att restriktioner börjar återinföras.

Företagsobligationsmarknaden har inte varit lika snabb att återhämta sig som aktiemarknaden, trots de branta fallen i mars. Värdestegringen på företagsobligationsmarknaden i juni pekar dock på att återhämtningen är i full gång. Det finns fortsatt potential i den marknaden om nu de negativa effekterna av pandemin påtagligt minskar under hösten och under nästa år. Aktieandelen ligger kvar på cirka 60 procent. I juni steg Carnegie Strategifond med 1,8 procent, innebärande att nedgången hittills i år nu krympt till -8,2 procent.

”På sikt tror vi att efterfrågan på bolagets hygienprodukter kommer att vara fortsatt hög av förklarliga skäl och rimligen har kundernas tolerans för högre priser vuxit.”

Fonden har under juni köpt ytterligare aktier i Essity, Telia och Investor. Essity har inte riktigt hängt med i återhämtningen, vilket knappast är förvånande då aktien uppfattas som en defensiv investering. Oro för stigande massapriser har även spelat in. På sikt tror vi att efterfrågan på bolagets hygienprodukter kommer att vara fortsatt hög av förklarliga skäl och rimligen har kundernas tolerans för högre priser vuxit. Kortsiktigt finns risk för lägre efterfrågan från vissa kunder inom Professional Hygiene segmentet (restauranger, hotell, arenor, mm), men det bör vara av engångskaraktär. Aktien handlas till ett P/E-tal runt 16-17, vilket ter sig lågt givet bolagets stabilitet och starka finansiella ställning. Dessutom finns goda möjligheter att höja intjäningen ytterligare genom förvärv och kostnadsbesparingar.

Telia är också defensivt i sin karaktär. Ny ledning som bevisat sig tidigare på annat håll skapar förväntningar om större fokus på aktieägarvärde. Investor har en bra portfölj som kan köpas till över 20 procent rabatt. Fonden har bland annat sålt aktier i SSAB efter en god uppgång.

Fonden har tidigare ägt Cibus-aktier, men nu har fonden istället investerat i två obligationer som bolaget emitterat. Cibus är ett välskött fastighetsbolag med relativt låg hyresrisk tack vare exponeringen mot dagligvaruhandeln. Obligationerna fonden investerat i löper på tre år och avkastar drygt 4,5 procent.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Volvo och ABB överraskar positivt
Carnegie Strategifond

Volvo och ABB överraskar positivt

Både aktie- och företagsobligationsmarknaderna fortsatte sin positiva utveckling i juli. Fonden steg också 3,7 procent. På aktiemarknaden förklaras den starka utvecklingen i huvudsak av stora uppgångar för ett fåtal aktier....

John Strömgren 4 augusti 2020
Månadssparande för framtida möjligheter
Carnegie Strategifond

Månadssparande för framtida möjligheter

John Strömgren förvaltar Carnegie Strategifond, vår äldsta fond som funnits med ända sedan 1988 och som också är vår mest populära fond att månadsspara i. Carnegie Strategifond, ”Stratten”, är till...

Kristina Flintull 24 juni 2020
”Stor kassa skapar möjligheter”
Carnegie Strategifond

”Stor kassa skapar möjligheter”

Carnegie Strategifond, ”Stratten”, är något av en favoritfond för många pensionssparare. Blandningen mellan aktier med bra utdelning och företagsobligationer med bra ränta har lagt grunden för en trygg, långsiktig avkastning....

Erik Amcoff 22 juni 2020