Stäng

Äntligen återhämtning för företagsobligationer

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter land nu på restriktionerna, vilket ger utslag i en ökad ekonomisk aktivitet. De länder i Asien som ligger längst fram i processen, däribland Kina, har nu en positiv utveckling såväl efterfråge- som utbudssidan. Däremot är rapporterna från USA oroande om att virusspridningen nu accelererar i en sådan takt att restriktioner börjar återinföras.

Företagsobligationsmarknaden har inte varit lika snabb att återhämta sig som aktiemarknaden, trots de branta fallen i mars. Värdestegringen på företagsobligationsmarknaden i juni pekar dock på att återhämtningen är i full gång. Det finns fortsatt potential i den marknaden om nu de negativa effekterna av pandemin påtagligt minskar under hösten och under nästa år. Aktieandelen ligger kvar på cirka 60 procent. I juni steg Carnegie Strategifond med 1,8 procent, innebärande att nedgången hittills i år nu krympt till -8,2 procent.

”På sikt tror vi att efterfrågan på bolagets hygienprodukter kommer att vara fortsatt hög av förklarliga skäl och rimligen har kundernas tolerans för högre priser vuxit.”

Fonden har under juni köpt ytterligare aktier i Essity, Telia och Investor. Essity har inte riktigt hängt med i återhämtningen, vilket knappast är förvånande då aktien uppfattas som en defensiv investering. Oro för stigande massapriser har även spelat in. På sikt tror vi att efterfrågan på bolagets hygienprodukter kommer att vara fortsatt hög av förklarliga skäl och rimligen har kundernas tolerans för högre priser vuxit. Kortsiktigt finns risk för lägre efterfrågan från vissa kunder inom Professional Hygiene segmentet (restauranger, hotell, arenor, mm), men det bör vara av engångskaraktär. Aktien handlas till ett P/E-tal runt 16-17, vilket ter sig lågt givet bolagets stabilitet och starka finansiella ställning. Dessutom finns goda möjligheter att höja intjäningen ytterligare genom förvärv och kostnadsbesparingar.

Telia är också defensivt i sin karaktär. Ny ledning som bevisat sig tidigare på annat håll skapar förväntningar om större fokus på aktieägarvärde. Investor har en bra portfölj som kan köpas till över 20 procent rabatt. Fonden har bland annat sålt aktier i SSAB efter en god uppgång.

Fonden har tidigare ägt Cibus-aktier, men nu har fonden istället investerat i två obligationer som bolaget emitterat. Cibus är ett välskött fastighetsbolag med relativt låg hyresrisk tack vare exponeringen mot dagligvaruhandeln. Obligationerna fonden investerat i löper på tre år och avkastar drygt 4,5 procent.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Överraskande starka rapporter från Lifco, Epiroc och Volvo
Carnegie Strategifond

Överraskande starka rapporter från Lifco, Epiroc och Volvo

Efter att fonden stigit varje månad sedan i mars sjönk fonden med 3,7 procent i oktober, innebärande att fondens utveckling hittills i år är -1,7 procent. Aktiemarknaderna, men även i...

John Strömgren 5 november 2020
Ökad skogsexponering
Carnegie Strategifond

Ökad skogsexponering

Fonden steg med 4,21 procent i september, innebärande att fonden nu stigit sex månader i rad. Det stora fallet i mars har nu hämtats igen och utvecklingen hittills i år...

John Strömgren 7 oktober 2020
Världsekonomin stärks
Carnegie Strategifond

Världsekonomin stärks

Samstämmiga marknadsrörelser pekar på att världsekonomin nu håller på att stärkas. Aktiemarknaderna stiger, långräntorna har rört sig något uppåt, kreditmarginalerna krymper och råvarupriserna stiger. På aktiemarknaden är det också de...

John Strömgren 8 september 2020