Stäng
Språk
Meny

Återhämtning trots fortsatt geopolitisk oro

Trots fortsatta geopolitiska oroligheter och ekonomiska spridningseffekter, i form av högre energi- och råvarupriser och därmed ytterligare inflationstryck, lägger vi en betydligt lugnare månad bakom oss. Vi såg risktillgångar återhämta sig generellt och så även krediter där europeiska marknaden som vanligt var snabbare i vändningen jämfört med Norden även om kreditmarginalerna också häruppe har kommit ned betydligt jämfört med noterade högsta nivåer.

Aktiviteten på primärmarknaden har dock fortsatt varit dämpad även om vi i slutet av månaden såg ett antal bolag inom det starkare investment grade segmentet hämta in kapital och där intresset hos investerare var stort. Vi deltog bland annat i transaktioner från kommunägda Fjellinjen som är en norsk vägtullsoperatör och i en ny efterställd så kallad hybridobligation från ett av fondens största innehav, Telia. När vi väljer att investera i efterställda krediter för fondens räkning så letar vi generellt efter bra bolag i stabila sektorer där bolaget ofta har en investment grade rating även om den efterställda obligationen kan ha en high yield rating. Telia är ett ypperligt exempel på bolag i denna kategori men även fondens fastighetsbolag som SBB och Heimstaden Bostad som vi för närvarande ser handlas på väldigt attraktiva priser oavsett nivå i kapitalstrukturen. På High yield sidan har det varit försvinnande få emissioner under årets inledande månader, men givet de senaste veckornas återhämtning är vår bedömning att den marknaden öppnar upp inom kort igen. Med andra ord ser förutsättningarna bra ut just nu för att Nordisk high yield marknad ska fortsätta att växa och ytterligare driva möjlighet till diversifiering och likviditet i lokala marknaden.

Givet förutsättningarna med fortsatt geopolitisk oro, inflationsdata som ständigt överraskar och på sikt nedmontering av centralbankers enorma balansräkningar så tar vi fortsatt höjd för volatilitet. Vi håller därför nere durationen för att begränsa effekten av ränterörelser som under månaden också har varit väldigt stora. Även korta räntor rör sig uppåt vilket dock är positivt för fondens avkastning tack vare en stor andel obligationer med rörlig kupong. Vi har en relativt kort kreditduration för att minska effekten av marknadsrörelser och förändringar i kreditmarginaler och vårt fokus är som alltid att förvalta en defensiv och balanserad portfölj med fokus på hållbara likvida innehav.

Mer om fonden

Fler artiklar

Upp som en sol och ned som en pannkaka
Carnegie Corporate Bond

Upp som en sol och ned som en pannkaka

Månadens positiva inledning vände halvvägs då vi fick se risktillgångar, på bred front, handla ned vilket förstärktes av FED-chefens hökaktiga tal i slutet av månaden. Centralbankerna verkar fast beslutna om...

Maria Andersson 6 september 2022
Stark månad men risk för fortsatt volatilitet
Carnegie Corporate Bond

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet

Juli kom och levererade inte bara efterlängtad semester utan även en återhämtning i risksentimentet där vi framför allt såg fastigheter handlas upp på bred front. Från centralbankshåll höjde både ECB...

Maria Andersson 9 augusti 2022
Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt
Carnegie Corporate Bond

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter...

Maria Andersson 4 juli 2022