Stäng

Återhämtningen är extrem

Aktiemarknaden har uppvisat en imponerande styrka med tanke på rådande omständigheter. Statistiken har varit katastrofal och viktiga indikatorer som industriproduktion och PMI befinner sig fortfarande i en djup kontraktion, skriver Carnegie Multi förvaltare Magnus Gustafsson.

Ladda ned månadsrapporten 

Vi har en pågående pandemi och dessutom en kylig relation mellan USA och Kina som tynger. Investerare har skakat av sig nedslående makrostatistik och istället blickat framåt, vilket fått aktiemarknaden att ta tillbaka en stor del av tidigare nedgång.

Investerare har vågat köpa när det har sett som mörkast ut och det har gett resultat. Tillväxten i ekonomin behöver naturligtvis inte korrelera med aktiemarknaden i det korta perspektivet. Den v-formsliknande återhämtningen som nu pågått i drygt 10 veckor är extrem, hur man än ser på det. Marknaden har blundat för höga bolagsvärderingar, extremt hög arbetslöshet, en kraftig inbromsning i BNP, handelshinder och pandemi.

Frågan är om börsen kan fortsätta upp och är uppgången hållbar? Senaste tidens styrka i aktiemarknaden har naturligtvis sin grund i förväntningar om högre bolagsvinster i framtiden, samtidigt som de låga räntorna ger värderingsstöd. Om man ser till S&P 500 estimat för 2021, så handlas börsen till 18,9x förväntad vinst, vilket är den högsta nivån på 19 år. Marknaden har prisat in en nästan perfekt återhämtning.

Utveckling Carnegie Multi

Carnegie Multi hade en positiv månad och steg med 1,7 procent. Samtliga av fondens aktie- och räntefonder steg under månaden. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Spin-Off,  Carnegie Micro Cap och Carnegie Sverigefond väl med en uppgång mellan 5,2 och 6,9 procent. Carnegie Asia och Carnegie Global utvecklades negativt med 4,1 respektive 2,5 procent.

Inom alternativdelen utvecklades Nordic Cross Small Cap Edge bäst med en uppgång på 5,5 procent. Även NC Stable Return och NC Total Return bond utvecklades väl med en uppgång på 2,2 respektive 1,4 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 2,1 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 1,2 respektive 0,7 procent. Under månaden rebalanserade vi vikten mellan tillgångsslagen.

Sverige

Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin steg med 4,1 enheter till 64,1 i maj. En liten uppgång efter det historiska fallet under april.

Inköpschefsindex för den svenska tillverkningsindustrin steg till 39,2 i maj, en uppgång med 2,8 indexenheter jämfört med april. Tiden får avgöra om botten har passerats, men sannolikheten för en återhämtning har nog ökat i takt med att allt fler länder börjat lätta på restriktionerna som infördes i spåren av covid-19.

Även inköpschefsindex för privata tjänstesektorn vände svagt upp i maj till 40,9 från 39 månaden innan. Delindex för orderingången svarade för den största månatliga uppgången i maj, även om det är från väldigt låga nivåer.

Inte helt oväntat så kom inflationssiffrorna in lågt för april. Den underliggande inflationen, KPIF, för april landade på minus 0,4 procent på årsbasis. Noteringen är det lägsta sedan 1988. Inflationen står dock inte högst på agendan just nu när allt fokus ligger på krishantering och att stödja ekonomin. Riksbanken har dessutom konstaterat att det kommer bli svårt att mäta och tolka inflationen i rådande läge, enligt senaste protokollet. Trots stora finans- och penningpolitiska åtgärder förväntas återhämtningen bli utdragen.

Europa

PMI för den europeiska tillverkningsindustrin steg från 33,4 till 39,4 under maj, en uppgång med 6 indexenheter från en väldigt låg nivå. Under månaden fick vi tecken på en ökad optimism om Tysklands ekonomi. ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar steg i maj. Indexet som ska indikera den ekonomiska utvecklingen på sex månaders sikt, steg till 51 i maj, jämfört med 28,2 i april.

Även Inköpschefsindex för den tyska tillverkningsindustrin steg från 34,5 till 36,6 i maj.  IFO-index som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland indikerar en vändning från en bottennivå och steg från rekordlåga 74,2 i april till 79,5 i maj, en ökning med 5,3 indexenheter.

USA

De amerikanska hushållens förtroende, Consumer Confidence steg lite oväntat från 85,7 i april till 86,6 i maj. Förväntningarna var lågt ställda inför siffran och marknaden hade väntat sig en indexsiffra på 82,3 i maj. Föga förvånande så har den amerikanska nedstängningen i kombination med oron för att tappa jobbet medfört begränsningar i hushållens förmåga att konsumera, vilket vi även ser i effekten av i den höga sparkvoten som nu ligger på rekordhöga 33 procent, en ökning från 12,7 i mars.

Den amerikanska ekonomin bromsar in och det bekräftar den svaga BNP-siffran, som minskade med 4,8 procent i beräknad årstakt under första kvartalet. WEI (New York Fed´s Weekly Economic Index) indikerar att det kommer att bli värre, en kontraktion på ca 11 procent (se diagram), vilket naturligtvis är en extrem inbromsning.

Industri-PMI (ISM) Inköpschefsindex steg något från 41,5 i april till 43,1 i maj. En liten uppgång från den sämsta noteringen för amerikansk industri sedan 2009.

Enligt Fed-chefen Jerome Powell kan återhämtningen ta tid och det kan behövas mer åtgärder för att ta USA:s ekonomi ur krisen. Fed har sänkt styrräntan till 0-0,25 procent och dessutom startat stora tillgångsköp. Även kongressen har agerat och hittills lagt ner 2900 miljarder dollar i olika krispaket. Det återstår att se om det räcker eller om det kommer behövas mer åtgärder för att undvika en fördjupad recession eller långsiktiga ekonomiska skador.

 

Mer om fonden

Carnegie Multi A

Carnegie Multi är en global blandfond som investerar i 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar. Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika aktie-...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Industriföretagen går på högvarv
Carnegie Multi

Industriföretagen går på högvarv

Världens börser fortsätter att utvecklas väl och den starka rapportsäsongen bekräftar styrkan i den ekonomiska återhämtningen. Vinsterna revideras upp och vi har ett fortsatt starkt stöd från världens centralbanker. Det...

Magnus Gustafsson 7 juni 2021
Multipelexpansion begränsar potentialen på uppsidan
Carnegie Multi

Multipelexpansion begränsar potentialen på uppsidan

Aktiemarknaden har utvecklats exceptionellt bra. Många av världens börser är upp tvåsiffrigt i år. Under månaden har investerarnas fokus främst riktats mot bolagens kvartalsrapporter. Ungefär 60 procent av bolagen i...

Magnus Gustafsson 6 maj 2021
Inflationsförväntningarna skruvas upp
Carnegie Multi

Inflationsförväntningarna skruvas upp

Läget i den svenska ekonomin fortsätter att förbättras trots motvind i form av pandemin och dess effekter. Konjunkturinstitutets barometerindikator steg i mars till 105,3 från 103,8 i februari. Det är...

Magnus Gustafsson 6 april 2021