Stäng
Språk
Meny

”Åtgärder genomförs för att mildra effekterna”

Magnus Gustafsson, strateg och förvaltare av Carnegie Total, sammanfattar april och det makroekonomiska läget.

Ladda ned rapporten i PDF

Världens börser vände åter upp under månaden och återhämtade en stor del av tappet från mars. Aktiemarknaden har repat sig tack vare massiva stimulanser och dessutom har positiva data angående coronaviruset och dess spridning gett stöd. De omfattande restriktioner som satts in för att begränsa smittspridningen av corona har dock bromsat upp aktiviteten i den globala ekonomin.

Arbetslösheten stiger till alarmerande nivåer samtidigt som konsumtionen är svag. Det är som sagt lätt att rada upp risker som kan lägga sig som en blöt filt på en redan nervös och ostadig aktiemarknad.

Kina var först ut med att hantera coronaviruset och dess effekter, vilket medfört att landet nu successivt kunnat starta upp stängda fabriker och få igång produktionen. De statligt ägda företagen och stora industriföretag opererar nu på runt 90 procent av normala nivåer, enligt Kinas industri- och informationsministerium (MIIT).

IMF publicerade sin ”World Economic Outlook” under månaden, där de bedömer att global BNP kommer att sjunka med 3 procent under innevarande år, enligt deras huvudscenario. Avancerade ekonomier (västvärlden) beräknas drabbas hårdare och därmed falla med 6,1 procent under detta år. En betydligt hårdare inbromsning än finanskrisen 2009, då BNP minskade med 0,1 procent. IMF gör antagandet att coronaviruset och dess effekter på ekonomin kommer att mattas av och mildras under andra halvåret.

Om inte så kommer de behöva sänka siffrorna ytterligare. Vidare så räknar de med en vändning under 2021, då den globala ekonomin förväntas växa med 5,8 procent. Det är viktigt att komma ihåg att börsen kan utvecklas relativt väl trots att den reala ekonomin går dåligt under vissa perioder.

IMF: Projected Real GDP (% Change)

Rapportperioden brukar kunna ge en hel del information om bolagens syn på framtiden. Vi vet att aktiemarknaden brukas handlas i paritet med de estimerade vinstförväntningarna över tid. Det är dock väldigt få bolag som försökt sig på att ge en prognos för årets resultat. De vet helt enkelt inte vad de ska kommunicera, vilket är förståeligt med tanke på den stora osäkerhet vi just nu upplever. Vinstestimaten har kommit ned med cirka 20 procent, vilket troligtvis är för lite. Analytikerna kommer att fortsätta sänka sina vinstestimat vilket kommer att pressa marknaden på sikt.

Oljeprisets rörelse under månaden kan beskrivas som ett fritt fall. Priset för Texasolja, WTI, med leverans i maj föll som lägst till minus 40 dollar. I grund och botten handlar det låga oljepriset om att det produceras för mycket olja och att det inte finns någon plats att lagra den. Den globala efterfrågan på olja är låg samtidigt som produktionen är hög. Det kommer troligtvis innebära ett lågt oljepris under en lång tid framåt.

Utveckling Carnegie Total

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 8,2 procent. Samtliga av fondens aktie- och räntefonder steg under månaden. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Global, Carnegie Rysslandsfond och Carnegie Spin-Off väl med en uppgång mellan 10,9 och 14,9 procent.

Inom räntedelen utvecklades Carnegie Corporate Bond bäst med en uppgång på 3,1 procent. Även Carnegie High Yield Select och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 3 respektive 1,3 procent. Under månaden rebalanserade vi vikten mellan tillgångsslagen.

Dessutom har vi gjort förändringar inom räntebenet. Kreditmarginalerna har kommit upp på historiskt attraktiva nivåer. Vi har ökat vikten i Carnegie High Yield och Carnegie Investment Grade. Även om en normalisering kommer att ta tid så ser vi goda möjligheter i både IG och HY.

Sverige

Riksbanken behöll räntan oförändrad och kommunicerade fortsatta stimulanser genom återköp av bostad- och statsobligationer till och med september 2020. Åtgärderna genomförs för att mildra effekterna på svensk ekonomi och underlätta kreditförsörjningen. Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin föll med hela 34 enheter till 58,6 i april. Fallet under april är det största som har uppmätts. Samtliga sektorer bidrog till nedgången, men kraftigast föll tjänstesektorn.

”Fallet under april är det största som har uppmätts.”

Inköpschefsindex för den svenska tillverkningsindustrin föll till 36,7 i april, en nedgång med 5,9 indexenheter jämfört med mars. Siffrorna för den svenska industrin fortsätter att försämras i snabb takt. Störst påverkan kom från delindexen för orderingång och produktion som sjönk till rekordlåga nivåer under april. Även inköpschefsindex för privata tjänstesektorn föll kraftigt till 39 i april från reviderade 46,1 i mars, vilket är det lägsta nivån sedan 2009.

Europa

ECB tog rygg på amerikanska Federal Reserve och behöll räntan oförändrad. De kommer inte att öka omfattningen av stödköpen, men kommunicerade att de är redo att agera om så skulle behövas. Konjunkturbarometer för EU, konfidensindikatorn ESI sjönk från 94,2 i mars till 67 i april. Det var den största nedgången under en enskild månad i konfidensindikatorns historia (sedan 1985).

PMI för den europeiska tillverkningsindustrin sjönk från 44,5 till 33,4 under april, en nedgång med 11,1 indexenheter. Fallet i april var det största för en enskild månad under indexets 23-åriga historia.

PMI Tillverkning

Indexsiffran är långt under 50-nivån, vilket indikerar kontraktion i ekonomin. Även Inköpschefsindex för den tyska tillverkningsindustrin föll från 45,4 till 34,5 i april. IFO-index som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland följde samma dystra mönster och sjönk till rekordlåga 74,3 i april, en minskning med 9,9 indexenheter från mars.

USA

Den amerikanska ekonomin bromsar in och det bekräftar den svaga BNP-siffran, som minskade med 4,8 procent i beräknad årstakt under första kvartalet. Privatkonsumtionen sjönk med 7,6 procent, den största nedgången sedan 1980, vilket gav ett stor negativt BNP-bidrag på drygt 5 procentenheter. Även fasta investeringar bromsade in och sjönk med drygt 15 procent.

Industri-PMI (ISM) Inköpschefsindex sjönk från 49,1 i mars till 41,5 i april. Det är den sämsta noteringen för amerikansk industri sedan 2009.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade som väntat styrräntan oförändrad på 0–0,25 procent. De kommunicerade samtidigt att de kommer att hålla fast vid den låga räntan till dess att arbetsmarknaden återhämtat sig. Centralbanken skriver att de kommer att agera vid behov och använda de verktyg som står till förfogande för att stödja ekonomin. Representanthuset röstade igenom ytterligare ett stödpaket på 484 miljarder dollar för småföretag och sjukhus under månaden.

Till följd av virusets frammarsch väntas den amerikanska arbetslösheten ha stigit med mer än 10 procentenheter under april, enligt en konsensusprognos från Trading Economics. Arbetslösheten väntas rusat från 4,4 procent i mars till cirka 16 procent i april. Nivån är betydligt högre än under till exempel finanskrisen då arbetslösheten steg till 9,9 procent. Under depressionen på 30-talet var arbetslösheten som högst 24,9 procent (1933).

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Många av världens aktiemarknader uppvisade en stark utveckling under månaden. Globalt index (MSCI world) steg med 8 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 9 procent. Nedstängningar och nolltolerans mot...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2022
Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022