Stäng
Språk
Meny

AtriumLjungberg kan skapa stora värden framöver

Februari präglades som brukligt av helårsbokslut och fondens innehav avslutade 2018 på ett tillfredsställande sätt. Carnegie Småbolagsfond steg med 3,3%.

  • Stillfront redovisade ett mycket bra fjärde kvartal både i termer av tillväxt som lönsamhet och belönades med en kursuppgång om 19% i februari. Bolaget fokuserar på strategispel vilka har mer lojala användare än de flesta andra spelkategorier. Bolagets rapporter för förra årets andra och tredje kvartal levde inte riktigt upp till förväntningarna. Stillfront refererade då till den varma och soliga sommaren i Europa som gjorde att kunderna hellre låg på stranden än spelade dataspel. När nu det fjärde kvartalet såg bra ut ter sig den förklaringen mer trovärdig vilket gör att en uppvärdering drivs av såväl högre vinstprognoser samt en sänkt riskpremie. Vi tror på ett bra 2019 och gör bedömningen att aktien fortsatt är attraktivt värderad såväl relativt spelsektorn som i absoluta tal. Vi ökade vårt innehav i februari.
  • Dometic avslutade 2018 klart bättre än analytikernas förväntningar. Att försäljningen av husbilar, dit en stor del av Dometics försäljning går, minskat under andra halvåret 2018 i Nordamerika är vid det här laget allmänt känt och sedan länge väl diskonterat i Dometics aktiekurs. Vad som, enligt oss, inte reflekteras i värderingen är den stora andelen eftermarknadsförsäljning. Denna försäljning är både stabilt växande och mycket lönsam. Mycket riktigt överraskade rörelsemarginalen i förra årets fjärde kvartal. Trots en kursuppgång om 19% i februari ser vi aktien som attraktivt värderad. Aktien hade enligt oss en överdrivet svag kursutveckling i slutet av 2018.
  • Fondens största innehav, fastighetsbolaget AtriumLjungberg redovisade ett resultat under förra årets sista kvartal som var något under analytikernas förväntan. Aktien backade 4% i februari. Först och främst är det inte riktigt relevant att värdera ett fastighetsbolag baserat på ett enskilt kvartals resultat. Det finns så många faktorer som kortsiktigt kan påverka lönsamheten ett enskilt kvartal som egentligen inte påverkar fastigheternas värde. Eftersom AtriumLjungberg under året sålt ett antal fullt uthyrda fastigheter och istället förvärvat projektfastigheter med lite sämre lönsamhet i det korta perspektivet men med en betydande utvecklingspotential i ett längre perspektiv är det också naturligt att lönsamheten hålls tillbaka en aning. Bolaget har en mycket attraktiv projektportfölj i framför allt Slussenområdet, Nacka samt i Hagastaden. Med en substansrabatt om 15% till det senast redovisade substansvärdet ser vi en fortsatt god potential i aktien.
  • I februari avyttrades den sista delen av innehavet i byggbolaget Serneke. Vi tycker verkligen om entreprenören och huvudägaren Ola Serneke. Han har en enorm drivkraft och har på kort tid skapat ett byggbolag som utmanar de etablerade jättarna. Det senaste året har bolaget gjort ett par vägval vi inte finner helt och hållet väl valda. Vidare ser vi potentialen i Karlstadsprojektet men konstaterar samtidigt att det är förknippat med en viss risk.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stark månad för byggelatarat
Carnegie Småbolagsfond

Stark månad för byggelatarat

Septemberbörsen utvecklades positivt. Stockholmsbörsen ökade med 2,9 procent, småbolagsindex var något svagare med en uppgång om 1,0 procent. Carnegie Småbolagsfond steg med 0,4 procent. Byggrelaterade aktier hade en bra månad....

Viktor Henriksson 4 oktober 2019
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Månadens bästa innehav: Stillfront
Carnegie Småbolagsfond

Månadens bästa innehav: Stillfront

Augustibörsen utvecklades negativt. Stockholmsbörsen backade med 1,2%, småbolagsindex var något mindre dåligt med en nedgång om 0,9%. Carnegie Småbolagsfond A steg med 2,3% augusti. Stillfront var Småbolagsfondens bästa innehav i...

Viktor Henriksson 9 september 2019