Stäng
Språk
Meny

Åtta skäl för globala kvalitetsbolag

Världens marknader har svajat till ordentligt i inledningen av året. Vi är långt in i en börscykel, faktum är att det är 13 år sedan finanskrisen. Men trots att aktiemultiplar är dyra relativt historiska snitt är aktier fortsatt billiga beaktat ränteläget. Det är helt enkelt bra tajming för en portfölj med billiga konjunkturokänsliga kvalitetsbolag som Carnegie Global Quality Companies (GQC). Vi visar det genom åtta argument.

Därför Carnegie Global Quality Companies:

 1. God historisk utveckling
  Fem stjärnor hos Morningstar och bra avkastning mot ”peergroup”
 2. Kvalitetsbolag man känner till
  Marknadsledare som Alphabet, Roche, Garmin, Schneider Electric, Blackrock etc.
 3. Fokus på hållbarhet & framtidssäkrade bolag
  Hög hållbarhetsrating i Morningstar, 30% av innehaven bland världens mest hållbara och innehaven analyseras i verktyget THOR
 4. Stabil tillväxt & vinstutveckling
  Bolagen i portföljen har levererat en stabil tillväxt och vinst även i skakiga tider
 5. Exceptionella nyckeltal med rabatt
  Lägre värderingar i bolagen trots en överlägsen fundamental data mot marknaden
 6. Låg risk & mindre ”drawdown”
  Lägre volatilitet, lågt beta och mindre nedsida i jämförelse med marknaden och ”peergroup”
 7. God riskjusterad avkastning
  En bättre riskjusterad avkastning mot marknaden och ”peergroup” (Sharpe, Sortino, Treynor, RoMad)
 8. Varför investera just nu?
  Osäker marknad ger bra läge för trygga kvalitetsbolag

1. God historisk utveckling 🌟🌟🌟🌟🌟

Carnegie Global Quality Companies investerar i några av världens bästa och tryggaste bolag med starka marknadspositioner och goda framtidsutsikter för långsiktigt sparande. Sedan fonden startade i maj 2015 har avkastningen varit högre än andra fonder inom samma kategori, men framförallt är den riskjusterade avkastningen högre än både MSCI World och fondens Morningstarkategori vilket belönas med fem stjärnor hos Morningstar.

Global Quality Companies utveckling feb 2022
Nyckeltal GQC MSCI World Morningstarkategori
Avkastning 11,7% 11,4% 8,9%
Volatilitet 13,4% 14,6% 13,0%
Downside dev. 14,8% 16,1% 14,7%
Beta 84,0% 100% 85,7%
Max drawdown 18,7% 27,1% 25,3%
Sharpekvot 0,91 0,82 0,73
Sortino 0,82 0,74 0,64
Treynor 1,45 1,2 1,1
RoMad 0,65 0,44 0,37

2. Kvalitetsbolag man känner till

Bland innehaven i GQC hittas många välkända marknadsledare inom framtidsindustrier, till exempel Roche, 3M, Garmin, Alphabet och Black Rock.

3. Hållbara och framtidssäkrade bolag

Hållbarhet är en förutsättning för god långsiktig tillväxt och därmed ett kriterium för våra kvalitetsbolag. Kvalitetsbolag är hållbara bolag.

Hållbarhet och ESG-analys är en integrerad del i förvaltningen och genom Carnegie Fonders unika verktyg THOR analyseras bland annat hur väl bolagen bidrar till FN:s 17 hållbarhetsmål.

 • Över 30 % av innehaven är med på Corporate Knights lista över väldens 100 mest hållbara bolag
 • Fyra glober 🌎🌎🌎🌎 (av fem möjliga) i hållbarhetsbetyg hos Morningstar.
 • Låg CO2-risk enligt Morningstar

4. Stabil tillväxt och vinstutveckling

I bilden har vi aggregerat resultaten från alla nuvarande innehav till ett nytt sammanslaget ”GQC konglomerat” och tittat på utvecklingen sedan 2005.

Två slutsatser kan konstateras

 1. God tillväxt. Högre vinsttillväxt hos portföljens företag än marknaden som snitt.
 2. Stabil vinstutveckling. Stabilare vinstutveckling där portföljens bolag exempelvis visade positiv vinstutveckling 2008 när marknaden i snitt tappade 50% av vinsten.
Carnegie Global Quality Companies utveckling feb 2022_2
Vinstutveckling från portfölj med nuvarande innehav relativt vinstutveckling marknad (MSCI World)

5. Exceptionella nyckeltal med rabatt

Bolagens värdering är lägre trots en överlägsen fundamental data mot marknaden.

Värdering GQC MSCI World
Beta 0,8 1,0
PE (next 12m) 19,4 20,2
EV / EBITDA (next 12m) 11,6 13,6

6. Låg risk och mindre ”drawdown”

Tittar vi tillbaka på år med större fall ser vi hur fonden återhämtar sig. Portföljen återhämtar sig snabbare och förlustperioderna är mer begränsade. Grafen visar därmed en lägre volatilitet, lågt beta och mindre nedsida i jämförelse med marknaden och ”peergroup”.

Värdefall från tidigare högsta uppnådda värde (drawdown)

7. Bra riskjusterad avkastning

I det fall att marknaden var fullt ut normalfördelad skulle vi endast behöva mäta risk utifrån standardavvikelse. Så är dock inte fallet varför vi behöver ett flertal riskmått för att utvärdera risk och riskjusterad avkastning.

GQC utveckling feb 2022_4
Olika mått på riskjusterad avkastning
 • Standardavvikelse / Sharpe. Det mest använda riskmåttet inom finansindustrin är standardavvikelse. Avkastning delat med standardavvikelse ger Sharpe-kvot.
 • Downside deviation / Sortino. Istället för att titta på både uppgångar och nedgångar fokuserar man endast på nedgångar. Logiken är att uppgångar inte är ett problem, endast nedgångar. Avkastning delat med downside deviation ger Sortino-kvot.
 • Beta / Treynor. Ett mått som kombinerar aktiens volatilitet samt dess korrelation med marknaden. Beta representerar den systematiska risken som enlig teorin inte kan diversifieras bort. Detta mått visar således hur mycket risk fonden bidrar med när den adderas till en större portfölj. Avkastning delat med beta ger Treynor-kvot.
 • Maximum drawdown /RoMad. Mäter storlek på maximal förlust över olika perioder. Logiken  är att det är stora förluster man i huvudsak vill undvika. Avkastning delat med maximum drawdown  ger RoMad-kvot.

8. Varför Carnegie Global Quality Companies nu?

 • Osäker marknad. Sedan i höstas har vi sett en ökad marknadsoro och ökade räntor. God sannolikhet att detta klimat kommer hålla i sig.
 • Långt in i börscykeln. Senaste ordentliga börskraschen var finanskrisen för 13 år sedan.
 • Bubblor. Privatpersoner börjar agera som kring millenniumskiftet vilket skapar en mängd prisbubblor. Dessa bubblor finns även med i indexfonder och breda aktiefonder.
 • Fortsatt det bästa valet för långsiktiga. Trots att aktie-multiplar är dyra relativt historiska snitt är aktier fortsatt billiga beaktat ränteläget, även efter senaste månadernas ränteuppgång. Dessutom är det nära omöjligt att tajma större börsfall och aktier är på lång sikt den absolut bästa placeringstillgången.
Vad utmärker ett kvalitetsbolag?
 1. Växer mer än BNP,  har en bra ledning och gynnas av globala megatrender.
 2. Har god lönsamhet som långsiktigt kan försvaras genom skalfördelar, teknikförsprång och varumärke.
 3. Har låg systematisk risk genom låg konjunkturkänslighet och låg belåning.
 4. Hållbarhet är en förutsättning för god långsiktig tillväxt och därmed ett måste för våra kvalitetsbolag. Kvalitetsbolag är hållbara bolag.

Vår definition av kvalitetsbolag leder oss ofta till välkända marknadsledare inom konjunkturokänsliga framtidsindustrier.

Läs mer om Carnegie Global Quality Companies på fondsidan och i senaste månadsrapporten!