Stäng
Språk
Meny

Attraktiva banker

Ekonomisk statistik visar nu att tillväxten mattas av påtagligt även om USA ångar på. Preliminära BNP-siffror pekar på att den svenska ekonomin krympte under årets andra kvartal. Bolagens halvårsrapporter innehöll också flera vittnesmål om svagare efterfrågan.

Carnegie Strategifonds förvaltare John Strömgren.

Centralbanker världen över fortsätter dock att signalera om att olika former av lättnader kan komma ifråga om konjunkturen visar sig försvagas.

Det har hållit marknaderna på ett ganska gott humör under juli. I slutet av månaden trappades däremot handelskriget mellan USA och Kina upp ytterligare, vilket fick aktiebörserna att vända nedåt. Den sammantagna utvecklingen har också fått räntorna att sjunka och den svenska kronan att återigen försvagas.

Även om flera bolag i sina halvårsrapporter vittnar om an mer avvaktande marknad motsvarande ändå utfallet i flertalet fall våra förväntningar.

Essitys rapport var bra, men marknaden blev besviken över den organiska tillväxten. Volvos rapport var stark som vanligt nu för tiden. I synnerhet kassaflödet sticker ut som positivt. Lifco motsvarande höga förväntningar och Epiroc överraskade positivt med högre marginaler än väntat, vilket ledde till en positiv kursreaktion.

I juni drog fonden ned aktieandelen till knappt 60 procent, en nivå som inte ändrats nämnvärt under juli. Det faktum att fonden varit försiktig med investeringar i bankaktier under lång tid har visat sig vara lyckosamt då dessa aktier generellt sett utvecklats relativt svagt. Vår bedömning är dock att förväntningarna nu är väl lågt ställda även om utmaningarna är många.

Med vinstmultiplar kring 8-9 och en direktavkastning om 7-8 procent är förväntningarna lågt ställda. I princip förväntas vare sig vinster eller utdelningar att öka respektive höjas framöver. Även om utdelningarna skulle falla med 30 procent står sig värderingen väl med andra mogna branscher som till exempel teleoperatörer, detaljhandel och fastigheter. Fonden har därför köpt mindre positioner i SEB och Swedbank. Positionen i SCA har också utökats.

På obligationssidan har exponeringen utökats marginellt i befintliga innehav som Heimstaden och Nordea Liv & Pension, medan exponeringen mot Intrum har reducerats.

I juli steg fonden med 0,3 procent. Uppgången sedan årsskiftet är 17,1 procent.

 

 

 

Fler artiklar

Låga förväntningar skapar möjligheter för Strategifonden
Carnegie Strategifond

Låga förväntningar skapar möjligheter för Strategifonden

Beaktat den stora mängd negativa nyheter som värdepappersmarknaderna matades med under augusti måste den begränsade nedgången på Stockholmsbörsen, -1,2 procent, ses som ett styrketecken även om den fick viss hjälp...

John Strömgren 3 september 2019
Två nya aktier i Strategifonden
Carnegie Strategifond

Två nya aktier i Strategifonden

Juni blev en bra månad för Strategifonden med en avkastning på 4,7 procent. Det innebär en sammantagen uppgång på 16,7 procent under årets första hälft. Trots minskad aktiedel så har...

John Strömgren 3 juli 2019
Recessionsvarning i ränteläget
Carnegie Strategifond

Recessionsvarning i ränteläget

Riskaptiten från i april förbyttes i maj till riskaversion. Aktiebörserna föll på bred front och kreditspreadarna vidgades. Långräntorna föll och i USA har vi nu sedan en tid en så...

John Strömgren 5 juni 2019