Stäng

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent.

Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade en återhämtning efter några mycket utmanande månader i spåren av corona. Något som gynnar portföljen som har innehav med exponering mot konjunkturen.

Bergman & Beving var månadens bästa innehav med en uppgång om 22 procent. Bolaget levererade i maj en kvartalsrapport som innehöll ljuspunkter såväl avseende försäljning som lönsamhet. Bolaget är välskött och vi bedömer ledningen som mycket kompetent. Bolagets exponering mot bygg och industri kan givetvis oroa i tider som dessa men vi ser en underliggande positiv utveckling i bolaget och ser även slutmarknaderna utvecklas bättre än befarat. Värderingen av aktien är attraktiv.

”Vi tror på en bra organisk utveckling kombinerad med fortsatta förvärv.”

I juni ökade vi innehavet i Sdiptech. Bolaget har efter en trevande start verkligen visat sig börsvärdiga. Som aktör inom infrastruktur ligger bolagets affärsområden rätt i tiden och vi tror på ett fortsatt högt tempo. Det indikerar också den kapitalanskaffning som nu genomfördes. Vi tror på en bra organisk utveckling kombinerad med fortsatta förvärv. I ljuset av det är värderingen attraktiv.

Vi har ökat innehavet i Knowit. It-konsulten har länge uppvisat en fin utveckling med både försäljningstillväxt och lönsamhet i särklass. Strategikonsultdelen har uppvisat en något sämre utveckling det senaste året men det överskuggar inte bilden av en verksamhet i mycket gott skick. Självklart har coronakrisen skapat frågor. Vi gör bedömningen att Knowits kunder ser dem som en viktig leverantör och tror inte att coronakrisen påverkat efterfrågebilden signifikant. I ljuset av det ser vi aktien på en attraktiv nivå och bedömer värderingen som tilltalande.

Vi har under maj och juni ökat vårt innehav i Bulten. Vi ser bolaget som mycket välskött och med en attraktiv marknadsposition. Naturligtvis är kunderna, personbilstillverkarna, påverkade av Corona-krisen, men vi ser allt fler stödpaket riktade mot just den industrin. I vissa fall med krav på mer elektrifiering vilket är goda nyheter för Bulten då el- och hybridbilar har fler fästelement än traditionella förbränningsbilar. I juni fick bolagen en order från en europeisk biltillverkare med ett värde om 60 MEUR per år under fem år. Bultens försäljning under 2019 var 3 miljarder SEK så det är en betydande order. Aktien är mycket attraktivt värderad.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 50 000 kronor. Kontakta någon av våra säljare för mer information om...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Framgångsrik börsintroduktionen av Thunderful Group
Carnegie Micro Cap

Framgångsrik börsintroduktionen av Thunderful Group

Stockholmsbörsen avslutade året med en uppgång om 1,3 procent i december, småbolagsindex utvecklades starkare med en uppgång om 5,1 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 14,3 procent. Fonden deltog i...

Viktor Henriksson 7 januari 2021
Därför ökar vi i EG7
Carnegie Micro Cap

Därför ökar vi i EG7

Stockholmsbörsen utvecklades mycket starkt med en uppgång om 11,4 procent i november, småbolagsindex utvecklades nästan lika starkt med en uppgång om 11,3 procent.  Carnegie Micro Cap ökade med 10,4 procent....

Viktor Henriksson 3 december 2020
”Bolaget är välskött med en god organisk tillväxt och lönsamhet i toppklass”
Carnegie Micro Cap

”Bolaget är välskött med en god organisk tillväxt och lönsamhet i toppklass”

Stockholmsbörsen backade med 5,9 procent i oktober, småbolagsindex var något svagare med en nedgång om 7,4 procent. Carnegie Micro Cap minskade med 4,0 procent. Efter en längre tids optimism tog...

Viktor Henriksson 5 november 2020