Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

AUGUSTI 2022

Det har varit en händelserik sommar och vi har upplevt stora svängningar på världens aktiemarknader. Utöver ränte- och inflationsoro har även energipriserna varit i fokus. Priserna på naturgas fördubblades under sommaren och det blir inte bättre av att Ryssland stoppar gasleveranserna till Europa via Nord Stream på obestämd tid. Månadens spaningar:

”Men även om frågan är komplex hade det varit en rimlig debatt att ta under de många år som vi har upplevt med het bostadsmarknad”

1. I Europa så har vi nu rekordhöga energipriser, men i Sverige upplever vi detta i princip uteslutande i södra Sverige. Det finns mängder av konsekvenser av detta, men om vi håller oss till konkurrenskraft mellan företag så vill vi nämna att elintensiv industri i norra Sverige/Norden kommer att ha en mycket god konkurrenskraft relativt konkurrenter i Kontinentaleuropa. Ett smältverk i Norrbotten kommer under nuvarande markandspremisser att klara en lågkonjunktur oerhört mycket bättre än ett dylikt i t.ex. Belgien. Vissa bolag som är kraftigt beroende av naturgas som pappersproducenter i Tyskland har en konkurrensnackdel relativt t.ex. Holmen som för det första är delvis självförsörjande på kraft men därtill har möjlighet att produktionsoptimera och producera mekanisk massa på natten när elpriser är förhållandevis låga. Detta medförde att Holmen paper levererade rekordmarginaler i Q2 trots tuffa marknadsförhållanden med svag efterfrågan på tryckpapper.

2. Snart är det val. Som vanligt väntar en spretig debatt som säkert kommer inkludera ekonomiska frågeställningar och kanske även en diskussion om utvecklingen för svensk bostadsmarknad. Vad som däremot med största sannolikhet inte kommer att diskuteras är en begränsning gällande ränteavdrag för bolån. Just nu är det inte heller särskilt logiskt att ta den diskussionen. Hushållens utmaningar är tillräckligt stora med ett nytt högre ränteläge, rejäl inflation och en allmän osäkerhet kring prisutvecklingen för villor och bostadsrätter. Men även om frågan är komplex hade det varit en rimlig debatt att ta under de många år som vi har upplevt med het bostadsmarknad och med räntor nära noll.

Frågan väcks då och då, främst utanför partipolitiken, men det är ingen fråga som drivits särskilt aktivt av något parti. Förmodligen beror detta på att de inte ser politisk vinning i att driva frågan. Så vi får nog vänja oss vid att ränteavdraget inte kommer särskilt högt upp på den politiska agendan oavsett hur de makroekonomiska förutsättningarna ser ut för dagen.

3. Nya covidrelaterade nedstängningar i Kina, nu senast i Chengdu, kommer att leda till ytterligare leveranskedjeproblem.  Risken finns att nedstängningarna accelererar. Konjunkturläget kan försämras än mer.

4. Primärmarknaden har efter lång torka hittat ett fönster där både nya och befintliga emittenter passar på att inhämta kapital. Här krävs det dock att man är selektiv då det i många fall är billigare att ta på sig risk via sekundärmarknaden där det för närvarande är en överrepresentation av säljare vs köpare. Samtidigt är riskpremien väldigt låg för att gå ut på kreditkurvan, vilket kan tyckas vara märkligt givet en volatil marknad och höstens förutsättningar för fortsatt volatilitet med höga elpriser osv. Sammanfattningsvis ser vi med andra ord mest värde i korta löptider och föredrar nya investeringar via sekundärmarknaden snarare än primärmarknaden vad gäller befintliga emittenter.