Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

AUGUSTI 2023

Den svenska aktiemarknaden hade en svag månad och även globalt var börstrenden negativ. Kronan försvagas ytterligare mot dollarn, vilket naturligtvis gynnar våra exportbolag, men det innebär även en importerad inflation. I Sverige befinner sig inflationen på höga 9,3 procent, enligt KPI. Även om det mesta tyder på att den kommer att sjunka, så är den avsevärt högre än många andra europeiska länder…

MÅNADENS SPANINGAR

1. En kvalitetsstämpel för bolag som söker finansiering i obligationsmarknaden är att ha ett kreditbetyg från något av de stora ratinginstituten Moody’s och Standard & Poor’s. Flertalet av bolagen som har lite större finansieringsbehov går den vägen. Ett stabilt bolag som har ett kreditbetyg inom Investment Grade finansierar sig normalt billigare än om rating saknas. Samtidigt kan det verka i motsatt riktning om en emittent skulle tappa sin Investment Grade status. Kreditbetyget kan även begränsa ett bolag när det gäller förvärv och en del emittenter väljer flexibiliteten i att inte behöva anpassa sin strategi utifrån ett specifikt kreditbetyg. Finns förtroendet från marknaden går det att finansiera sig ändå. Det senaste exemplet är industribolaget Nibe som trots avsaknad av kreditbetyg tog in 4 miljarder kronor och då var intresset ändå väsentligt större än så.

2. Riksbanken fortsätter troligtvis med en stram penningpolitik på grund av en alltför hög inflation samt en svag krona, som på sikt dessutom riskerar spä på inflationen ytterligare. Mycket talar för att Fed är klara med sina räntehöjningar för denna gång, medan ECB väntas genomföra åtminstone en till höjning på 25 punkter i september.

3. Svenska banker är extremt välkapitaliserade. SEB:s finanschef påpekade i veckan att man anser att ett aktiekapital på det regulatoriska kravet plus en så kallad management buffer (marginal) på 300 punkter är fullt tillräckligt. Det betyder att SEB med nuvarande prognosticerad lönsamhet behöver skifta ut mer kapital till aktieägarna i vår för att inte kapitalet ska hamna ”för högt”. Vår slutsats blir att man som aktieägare i SEB kan räkna med cirka 13 procent kombinerad (summan av utdelning och återköp) direktavkastning såväl 2024 som 2025. Detta lyfter SEB:s direktavkastning till en nivå i linje med Nordea medan SHB ligger runt 10 procent och Swedbank på cirka 8-9 procent. Den senare bör dock kunna öka kapitalåterföring signifikant den dagen man kommit överens med amerikanska myndigheter relaterat till penningtvättsanklagelserna i Baltikum (härstammar från 2007). Vi bedömer att en sådan uppgörelse bör kunna ske inom det närmsta året.