Stäng
Språk
Meny

Augusti: Ericsson, H&M och Electrolux

Efter högtryck och ständigt badväder i juni och juli så blev augustivädret något helt annat, en regnig månad. På den svenska börsen upplevde vi något liknande, rapportsäsongen var i stort sett över, och vi fick en mer nyhetsfattig månad med låg volatilitet och avsaknad av tydliga trender. Noterbart var att OMX-index för de största bolagen var ner en knapp procent i augusti, medan det bredare SAX-index steg något. På makrofronten såg vi relativt stabila räntor och valutor, medan råvaror föll tillbaka något.

Vi anser att Ericsson fick alldeles för mycket stryk i samband med en helt ok rapport för andra kvartalet. Det torde redan vara väl känt att Ericssons marknadsandel i Kina är långt under vad den var en gång i tiden, och samtidigt bör man ta i beaktande att marknaden generellt är hälsosam, behovet av mobil infrastruktur är oförändrat gott. Det var därför glädjande att se Ericsson tillhöra vinnarna i augusti bland stora bolag.

Mot slutet av månaden passade vi på att öka innehavet i H&M. Aktien har pressats av en lite trist trading uppdatering för juni i samband med rapporten för andra kvartalet (mar-maj), samt att viktiga marknader som Tyskland hållits tillbaka av pandemibegränsningar under sommaren. Analytikerna har nu tagit ner sina försäljningsestimat för tredje kvartalet samtidigt som vi bedömer H&M:s marginaler håller väl upp och att bolaget nu är på väg in i en period med lättare jämförelsetal och att man kommer gynnas av att våra samhällen gradvis återgår till normalitet. En stark balansräkning och starkt kassaflöde borgar också för en god utdelning.

Electrolux är en annan aktie där vi passade på att köpa under månaden. Bolaget nådde inte upp till marknadens förväntningar i Q2 på grund av störningar i försörjningskedjor i kombination med högre råmaterial, och aktien föll tillbaka. Electrolux är dock i extremt mycket bättre skick än historiskt, marginalerna är fortfarande historiskt goda, åtgärder implementeras, kassaflödet är gott och balansräkningen är urstark. Bolaget är komfortabla med en skuldsättning på två gånger rörelseresultatet, vilket ger ett utrymme att distribuera cirka 25 miljarder till aktieägarna. Bolaget höjde i juli sitt utdelningsmål till 50 procent från 30 procent av vinsten och man annonserade att man redan under hösten avser återföra 4,9 miljarder via ett inlösenprogram.

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fokus på kostnadsinflation och flaskhalsar i försörjningskedjor
Carnegie Sverigefond

Fokus på kostnadsinflation och flaskhalsar i försörjningskedjor

Septembers börsutveckling var på många sätt mer dramatisk än vad som avspeglas i index. Marknadens fokus hamnade åter på flaskhalsar i försörjningskedjor och kostnadsinflation relaterat till detta samt i viss...

Mattias Sjödin 5 oktober 2021
“För en långsiktig investerare bådar detta gott”
Carnegie Sverigefond

“För en långsiktig investerare bådar detta gott”

Och även i juli. Starka rapporter, rekordhöga marginaler, konjunkturen tuffar på, börsen likaså och räntan ner. Vårens kraftiga uppställ i långräntorna, såväl i USA som här hemma, kom av sig...

Simon Blecher 9 augusti 2021
Stark men sömnig börs
Carnegie Sverigefond

Stark men sömnig börs

Börsen börjar lite tröttare i den meningen att omsättningen sjunker, vilket förvisso hör till vanligheterna under sommaren, goda nyheter tas inte emot med lika hysteriska kursreaktioner längre och volatiliteten går...

Simon Blecher 6 juli 2021