Stäng

Aurelius, KKR och Compass rapporterar stark vinstutveckling

I mars avkastade Carnegie Listed Private Equity +6,1 procent och har sedan årsskiftet gått upp 15 procent. Bäst utveckling under månaden hade Aurelius (+42,3%), Onex (+14,7%) och Wendel (+12,5%). Även denna månad överträffade publicerade årsrapporter marknadens förväntningar. Aurelius är det innehav som gått bäst i år med stark vinstutveckling, följt av KKR och Compass.

Fonden har från 1 april flyttats inom koncernen till Carnegie Fonder och bytt namn från OPM Listed Private Equity. Förvaltningsteamet fortsätter oförändrat och portföljen är densamma. Vid en tillbakablick kan vi konstatera att våra innehav levererat långsiktigt högt värdeskapande genom private equitys aktiva ägarmodell med fokus på lönsamhetsförbättringar och tillväxt. De flesta avkastningsstudier för Private Equity visar en årsavkastning på 4-6 procent över aktiemarknaden i stort. Carnegie Listed Private Equity visar en motsvarande överavkastning (5,5%) sedan starten 2009 jämfört med snittet för vanliga globalfonder. (Morningstar Global Mix Bolag)

”Intressanta trender inom private equity med ökade satsningar inom på teknik/digitalisering, infrastruktur och medicinområdet syns också i allokeringen för Carnegie Listed Private Equity.”

Intressanta trender inom private equity med ökade satsningar inom på teknik/digitalisering, infrastruktur och medicinområdet syns också i allokeringen för Carnegie Listed Private Equity. Det ger en ökad diversifiering och mindre konjunkturkänslighet. Intresset för att investera I private equity är mycket stort vilket vi drar nytta av som delägare i PE-fondbolag. Ett exempel från mars månad är KKR som rest 15 miljarder US Dollar till en ny Asienfond.

Efter börsraset för ett drygt år kunde våra innehav passa på att investera i betydande omfattning då mycket intressanta investeringsmöjligheter uppstod. I takt med den allmänna återhämtningen befinner sig nu private equity-marknaden i balans med en jämnhög nivå på både investeringar och avyttringar. Förvaltarna ger en positiv vy inför framtiden och flertalet konstaterar att de negativa effekterna av pandemin har påverkat deras portföljer i mindre utsträckning jämfört med marknaden i stort.  Avvaktande aktiemarknader har lett till rabatter på bolagens aktiepris jämfört med underliggande värden vilket föranlett stora återköpsprogram av egna aktier vilket vi också sett under mars månad.

Mer om fonden

Carnegie Listed Private Equity A

Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare. Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag. Tror...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Bra utveckling för Berkshire Hathaway, JAFCO, Blackstone & Intermediate Capital
Carnegie Listed Private Equity

Bra utveckling för Berkshire Hathaway, JAFCO, Blackstone & Intermediate Capital

I april avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,7 procent och har sedan årsskiftet gått upp +19,8 procent. Bäst utveckling under månaden hade JAFCO (+17,3%), Intermediate Capital (+15,4%) och Blackstone (+15,2%)....

Tom Berggren 7 maj 2021