Stäng

Avyttrade Norilsk Nickel fortsätter brista i sitt miljöarbete

En av världens största producenter av nickel, ryska bolaget Norilsk Nickel, är inblandade i en stor naturkatastrof där 20000 ton diesel har läckt ut i en flod som rinner ut i ishavet. Veteranen Fredrik Colliander reder ut vad som har hänt och hur han säkerställer att Carnegie Rysslandsfond inte investerar i företag med hög ESG-risk.

Vad har hänt?

Det har varit ett enormt läckage av dieselolja från ett oljelager ägt av ryska Norilsk Nickel. Totalt ska 20 000 ton diesel ha läckt ut i en flod som rinner ut i ishavet. Det finns också uppgifter om att över 100 000 m2 mark skall ha blivit kontaminerat. Enligt Greenpeace kan läckaget var det största någonsin och jämförbart med Exxon Valdez i Alaska 1989.

Vad beror olyckan på?

Möjligen beror olyckan på att permafrosten smält och fått oljecisternerna att röra sig och därmed krackelera. Man har faktiskt i många år varnat för att olyckor av sådan typ skulle hända som en följd av den globala uppvärmningen. Det är dock för tidigt att bestämt säga detta, men det lär visa sig i den efterföljande utredningen.

Hur reagerade marknaden?

Norilsk Nickels äger direkt denna anläggning och har följaktligen det omedelbara ansvaret för olyckan. Bolagets aktiekurs handlades ner med 10 % direkt när olyckan blev känd.

Hur reagerade president Putin och allmänheten?

Putin reagerade mycket kraftigt. Han har hårt kritiserat hur olyckan hanterats och har nu utlyst federalt undantagstillstånd i området. Detta gör det möjligt för den ryska staten att skicka resurser till området för att hjälpa till i uppröjningsarbetet.

Vad kommer olyckan att kosta bolaget?

Än så länge är det mycket osäkert, men det är klart att det inte kommer att bli billigt. Det pratas om flera miljarder rubel bara för att rensa upp. Då är inga bötesbelopp inräknade.

Du avyttrade Norilsk Nickel 2015. Vad låg bakom det beslutet?

Det var en direkt konsekvens av bolagets bristande miljöarbete. Staden Norilsk anses sedan länge vara den mest förorenade platsen i hela Ryssland. Orsaken till detta är de utsläpp som görs av bolaget Norilsk Nickel. Bolaget är till exempel världens största utsläppare av svaveldioxid. Vi anser att bolaget bör minska sina utsläpp kraftigt. Detta har dock, trots att det sedan länge funnits planer, ännu inte gjorts. Istället för att göra de nödvändiga investeringarna har man valt att betala ut stora utdelningar till aktieägarna.

Vad krävs för att du ska investera i Norilsk?

Helt enkelt krävs det att bolaget förbättrar sin miljöprofil. Man måste ta miljöproblemen på allvar och göra de investeringar som krävs för att minska miljöriskerna.

Om den smältande permafrosten bidrog till olyckan – vad innebär det för andra ryska företag?

Det här är en frågeställning som vi har beaktat ett par år nu. Alla ryska företag med infrastruktur på permafrosten, och de är många, kan i princip drabbas av detta. Vi försöker i möten med bolagen ta upp frågan och skaffa oss en uppfattning om de är medvetna om problemet och vad de gör för att hantera det. Den sektor som har högst risk mot den smältande permafrost är utan tvekan oljesektorn. Vi kan alla föreställa oss vad som händer om till exempel pipelines brister därför att marken börjar röra på sig.

Hur säkerställer du att Carnegie Rysslandsfond inte investerar i företag med hög ESG-risk?

För varje investering vi gör utför vi en ordentlig ESG-analys. Denna analys är en integrerad del av den totala analysen av bolaget. I ESG-analysen, som är, vill jag säga, ett ganska omfattande dokument, tittar vi i detalj på alla olika aspekter av bolagets hållbarhet och drar direkta slutsatser av detta. Förutom att vi väljer bort ett antal branscher är det ganska många bolag vi anser att vi inte kan investera i efter denna analys.

Annars då – hur står sig Ryssland i den lågkonjunktur som råder?

Ryssland har, precis som många andra länder, drabbats hårt av Covid-19. Trots att man infört ganska hårda restriktioner har man haft en stor spridning och många har drabbats. Ekonomin har naturligtvis haft en negativ utveckling under april och maj, men har faktiskt klarat sig bättre än väntat, speciellt om man tar hänsyn till det volatila oljepriset. Den ryska staten har givetvis vidtagit åtgärder för att stödja ekonomin och se till att man kommer igenom krisen. De starka statsfinanserna medför att man har stora resurser att ta till.

Vilka är dina mest spännande innehav just nu?

Några av de mest intressanta innehaven är Mail, Phosagro och Moex. Mail är Rysslands nästa största internetbolag. Bolaget har en relativt stor del dataspel också som går mycket bra just nu. Phosagro är en av värdens största producenter av konstgödsel. Bolaget är mycket välskött och efterfrågan på deras produkter är fortsatt stark även i dessa Coronatider. Moex är Moskvas börs och obligationsmarknad. De har en mycket modern och effektiv handelsplattform och gynnas av den volatilitet som vi är i nu. De har ökade volymer och därmed ökade intäkter.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Riktigt starka rapporter, men Moskvabörsen faller
Carnegie Rysslandsfond

Riktigt starka rapporter, men Moskvabörsen faller

Den ryska börsen föll kraftigt i oktober. Nedgången var framförallt driven av den globala oron i samband med Covid -19 och det amerikanska presidentvalet. I Rysslands fall har också det...

Fredrik Colliander 4 november 2020
Politiska händelser oroar
Carnegie Rysslandsfond

Politiska händelser oroar

Den ryska börsen föll något i september, Kronförsvagningen under månaden gjorde dock att nedgången i svenska kronor inte blev så dramatisk. Rysslandsfonden föll 0,4 procent under månaden. Den ryska ekonomin...

Fredrik Colliander 2 oktober 2020
Oroliga tider, men starka ryska rapporter
Carnegie Rysslandsfond

Oroliga tider, men starka ryska rapporter

Volatiliteten på den ryska marknaden är fortsatt låg. Kronförstärkningen har dock fortsatt att påverka andelsvärdet i svenska kronor negativt även i augusti. Trots detta steg Rysslandsfonden 1 procent även mätt...

Fredrik Colliander 2 september 2020