Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Avyttringar med stora vinster

Året började bra för aktiemarknaderna med tydligt förbättrade förutsättningar med fallande långräntor, lägre energipriser och minskande leveransproblem. Inflationen faller tillbaka samtidigt som konjunkturen håller uppe någorlunda. Carnegie Listed Private Equity gick upp kraftigt i januari i takt med den allmänna börsuppgången samtidigt som flera av de innehav som tappat mest förra året fick en rekyl tillbaka. Fondbolagen gick bäst, följt av direktinvesterare och fondportföljer. Bäst utveckling i januari hade Blackstone, Bridgepoint, IAC,Compass och Intermediate Capital som alla var upp över 20 procent. Blackstone kunde annonsera rest kapital på 25 miljarder USD i deras senaste fond.

Våra egna och omfattande externa analyser över förra årets utveckling för de noterade private equity-bolagen har stärkt vår uppfattningen att värderingarna av portföljerna håller betydligt bättre än vad marknaden befarat. Vi ser tecken på ökad aktivitet och en förbättrar kreditmarknad samt många exempel på avyttringar betydligt över NAV-värderingarna. Under 2022 har till exempel HG Capital avyttrat över 25 procent av sin portfölj till i snitt 36 procent högre värde än det bokförda värden per december 2021.

Motsvarande ”uplift” var 40 procent och 25 procent för HarbourVest och ICG Enterprise. En sammanställning från Numis visar en uppgång på 18-31 procent för omsättnings- och vinstutveckling över 12 månader för de noterade private equity-bolagens portföljbolag. Glädjande är också höjda rekommendationer och att analytikernas riktkurser ligger över dagens nivåer för samtliga av våra innehav.

Vi är fortsatt positiva till möjligheterna till positiv värdeutveckling framåt. Private Equity-bolagen har vid tidigare perioder av marknadsturbulens kunnat leverera god avkastning och vi bedömer att så kan ske även nu.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.