Stäng
Språk
Meny

”Både försäljning och vinster överträffade förväntningarna”

Maj blev en volatil månad där oron för inflation och räntor stod i fokus. Den amerikanska aktiemarknaden var ner som mest 5,5% under maj men återhämtade nedgången under slutet av månaden. Även den svenska marknaden uppvisade en stark återhämtning de sista handelsdagarna men det räckte inte för att stänga månaden på plus.

I den globala delen av portföljen var det sektorer som finans och kommunikationstjänster som avkastade bäst under månaden. Bäst utveckling bland bolagen under månaden var Deutsche Telekom (+10,8%), Pfizer (+8,9%), Sony (+8 %) och Blackrock (+7,1%). Sämst utvecklades Roche (-9,9%) och Cisco (-8%).

Både Pfizer och Deutsche Telekom kommunicerade starka rapporter där både försäljning och vinster överträffade förväntningarna. Deutsche Telekom uppvisade en stark försäljningsutveckling i USA samt förbättrade marginaler i Europa, vilket bidrog till en ökning av justerat EBITDA på 6,8% y/y. Sony, som har brutet räkenskapsår rapporterade ett rörelseresultat som klart överträffade analytikernas förväntningar. Nettoomsättningen kom dock i linje med föregående år och de har fortsatt problem med att möta efterfrågan på playstation 5-konsoler.

I den svenska delen av portföljen var det främst de lite mindre bolagen som tyngde under månaden. Många av fondens bolag uppvisade dock styrka under slutet av månaden. Bäst avkastande bolag under månaden var Ox2 (+21,5%), Munters (+9,2%) och Volvo (+8%). Sämst utvecklades Lindab (-17,4%) och Sweco (-17,2%).

Vi har under månaden köpt Inwido, ett nytt innehav i portföljen. Bolaget är marknadsledande inom fönster i Europa och har en tydlig förvärvsfilosofi. Norden är traditionellt deras starkaste fäste och renoveringsmarknaden utgör drygt 70 procent av omsättningen och resterande utgörs av nybyggnation. Inwido ligger väl positionerat eftersom allt mer fokus läggs på energieffektivisering. Bolaget gynnas av EU:s Green Deal då energieffektiva fönster är ett effektivt sätt att minska energianvändningen i nybyggda och renoverade fastigheter. Balansräkningen är stark vilket gör att de har utrymme för ytterligare förvärv. Nuvarande utdelning ger dessutom en god direktavkastning på ca 4 procent.

Mer om fonden

Carnegie SPAR Balanserad

Carnegie SPAR Balanserad är en aktivt förvaltad blandfond för dig som vill ha en variation av bolag, branscher och tillgångsslag. I Carnegie SPAR Balanserad finns både aktier (60%) och räntor...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Negativa bolagsrapporter straffades betydligt hårdare än vad de positiva belönades”
Carnegie SPAR Balanserad

”Negativa bolagsrapporter straffades betydligt hårdare än vad de positiva belönades”

April blev trots relativt starka kvartalsrapporter en svag börsmånad. Den amerikanska börsen (S&P500) föll med 8,8 procent och uppvisade den svagaste aprilmånaden sedan 70-talet. Negativa bolagsrapporter straffades betydligt hårdare än...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022
En konsekvens av krig och höga inflationssiffror
Carnegie SPAR Balanserad

En konsekvens av krig och höga inflationssiffror

Ryssland har invaderat Ukraina – det är krig i Europa. Det är en stor tragedi som pågår och värst drabbad är den civila befolkningen i Ukraina. Vladimir Putin uppvisar en...

Magnus Gustafsson 4 mars 2022
”Gynnas av renoveringstrenden och den gröna omställningen”
Carnegie SPAR Balanserad

”Gynnas av renoveringstrenden och den gröna omställningen”

Världens börser utvecklades starkt under december. Världsindex steg med 4,4% (MSCI World), den amerikanska börsen med 4,6% (S&P 500) och slutligen den svenska börsen som även den drogs med i...

Magnus Gustafsson 7 januari 2022