Stäng

Balans mellan aktier och obligationer

De europeiska aktiemarknaderna utvecklades relativt svagt i november och i synnerhet den svenska. Euron stärktes i jämförelse med flertalet valutor, vilket är en förklaring till utvecklingen men den svenska kronan stärktes inte.

Redan i september såg vi att oron för den svenska fastighetsmarknaden tilltog och smittade flera tillgångsslag. Oron har snarast förstärkts under oktober och november, vilket främst påverkat bostadsutvecklare samt bygg- och bankaktier.

I ett europeiskt perspektiv framstod också Sverige tidigare i år som ett av de länder som hade bäst förutsättningar att börja strama åt penningpolitiken. Nu upplevs det som mer osäkert och svenska tillgångar överges av många internationella investerare. Vår bedömning är dock att den svenska aktiemarknadens relativa svaghet är övergående eftersom flertalet av de stora börsbolagen främst är beroende av den internationella konjunkturen och dessutom är betjänta av en svag inhemsk valuta.

På den internationella high yield-marknaden bjöd månaden på en del turbulens, men nivåerna vid utgången av månaden vittnar snarast om en lugn månad på de nordiska marknaderna för företagskrediter. Sammantaget sjönk fonden med 1,3 procent i november. Med en månad kvar på året är fonden upp 7,9 procent.

Under månaden har fonden generellt sålt aktier till förmån för obligationer i främst Verisure och Bonheur. Fonden ökade exponeringen mot larmbolaget Verisure i samband med att de omfinansierade sin skuld. Bolaget är högt belånat men verksamheten är ovanligt stabil och obligationen likvid. Bonheur är ett norskt bolag med energiinriktning, främst inom vindkraft, och har en stark balansräkning. På den negativa bogen finns en exponering mot riggar, vilket höjer risknivån en del. Balansen mellan aktier och obligationer är nu i stort sett helt jämn.

 

 

 

Fler artiklar

Låga förväntningar skapar möjligheter för Strategifonden
Carnegie Strategifond

Låga förväntningar skapar möjligheter för Strategifonden

Beaktat den stora mängd negativa nyheter som värdepappersmarknaderna matades med under augusti måste den begränsade nedgången på Stockholmsbörsen, -1,2 procent, ses som ett styrketecken även om den fick viss hjälp...

John Strömgren 3 september 2019
Attraktiva banker
Carnegie Strategifond

Attraktiva banker

Ekonomisk statistik visar nu att tillväxten mattas av påtagligt även om USA ångar på. Preliminära BNP-siffror pekar på att den svenska ekonomin krympte under årets andra kvartal. Bolagens halvårsrapporter innehöll...

John Strömgren 6 augusti 2019
Två nya aktier i Strategifonden
Carnegie Strategifond

Två nya aktier i Strategifonden

Juni blev en bra månad för Strategifonden med en avkastning på 4,7 procent. Det innebär en sammantagen uppgång på 16,7 procent under årets första hälft. Trots minskad aktiedel så har...

John Strömgren 3 juli 2019