Stäng

Balans mellan aktier och obligationer

De europeiska aktiemarknaderna utvecklades relativt svagt i november och i synnerhet den svenska. Euron stärktes i jämförelse med flertalet valutor, vilket är en förklaring till utvecklingen men den svenska kronan stärktes inte.

Redan i september såg vi att oron för den svenska fastighetsmarknaden tilltog och smittade flera tillgångsslag. Oron har snarast förstärkts under oktober och november, vilket främst påverkat bostadsutvecklare samt bygg- och bankaktier.

I ett europeiskt perspektiv framstod också Sverige tidigare i år som ett av de länder som hade bäst förutsättningar att börja strama åt penningpolitiken. Nu upplevs det som mer osäkert och svenska tillgångar överges av många internationella investerare. Vår bedömning är dock att den svenska aktiemarknadens relativa svaghet är övergående eftersom flertalet av de stora börsbolagen främst är beroende av den internationella konjunkturen och dessutom är betjänta av en svag inhemsk valuta.

På den internationella high yield-marknaden bjöd månaden på en del turbulens, men nivåerna vid utgången av månaden vittnar snarast om en lugn månad på de nordiska marknaderna för företagskrediter. Sammantaget sjönk fonden med 1,2 procent i november. Med en månad kvar på året är fonden upp 8,1 procent.

Under månaden har fonden generellt sålt aktier till förmån för obligationer i främst Verisure och Bonheur. Fonden ökade exponeringen mot larmbolaget Verisure i samband med att de omfinansierade sin skuld. Bolaget är högt belånat men verksamheten är ovanligt stabil och obligationen likvid. Bonheur är ett norskt bolag med energiinriktning, främst inom vindkraft, och har en stark balansräkning. På den negativa bogen finns en exponering mot riggar, vilket höjer risknivån en del. Balansen mellan aktier och obligationer är nu i stort sett helt jämn.

Från och med november 2017 är Strategy Fund en ”feeder” till Carnegie Strategifond, vilket innebär att Strategy Fund endast äger andelar i Carnegie Strategifond. Som en direkt följd av detta är denna rapport densamma för Strategy Fund och Strategifonden.

Mer om fonden

Strategy Fund 3 SEK

Från och med den 2 november 2017 är Carnegie Strategy Fund en så kallad feeder och investerar sitt kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning är därmed identisk. För mer...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ytterligare aktier i Essity, Telia och Investor
Carnegie Strategy Fund

Ytterligare aktier i Essity, Telia och Investor

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor värderingsskillnad mellan tillväxt- och värdeaktier
Carnegie Strategy Fund

Rekordstor värderingsskillnad mellan tillväxt- och värdeaktier

I takt med att spridningen av coronaviruset dämpats och att flera länder börjat lätta på restriktionerna för vistelse utanför hemmet har värdepappersmarknaderna successivt stärkts. Aktiemarknaderna har i vissa fall nästa...

John Strömgren 4 juni 2020
Kallelse till bolagsstämma 2020

Kallelse till bolagsstämma 2020

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 23 april 2020. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio...

Kristina Flintull 8 april 2020