Stäng
Språk
Meny

Balans mellan aktier och obligationer

De europeiska aktiemarknaderna utvecklades relativt svagt i november och i synnerhet den svenska. Euron stärktes i jämförelse med flertalet valutor, vilket är en förklaring till utvecklingen men den svenska kronan stärktes inte.

Redan i september såg vi att oron för den svenska fastighetsmarknaden tilltog och smittade flera tillgångsslag. Oron har snarast förstärkts under oktober och november, vilket främst påverkat bostadsutvecklare samt bygg- och bankaktier.

I ett europeiskt perspektiv framstod också Sverige tidigare i år som ett av de länder som hade bäst förutsättningar att börja strama åt penningpolitiken. Nu upplevs det som mer osäkert och svenska tillgångar överges av många internationella investerare. Vår bedömning är dock att den svenska aktiemarknadens relativa svaghet är övergående eftersom flertalet av de stora börsbolagen främst är beroende av den internationella konjunkturen och dessutom är betjänta av en svag inhemsk valuta.

På den internationella high yield-marknaden bjöd månaden på en del turbulens, men nivåerna vid utgången av månaden vittnar snarast om en lugn månad på de nordiska marknaderna för företagskrediter. Sammantaget sjönk fonden med 1,2 procent i november. Med en månad kvar på året är fonden upp 8,1 procent.

Under månaden har fonden generellt sålt aktier till förmån för obligationer i främst Verisure och Bonheur. Fonden ökade exponeringen mot larmbolaget Verisure i samband med att de omfinansierade sin skuld. Bolaget är högt belånat men verksamheten är ovanligt stabil och obligationen likvid. Bonheur är ett norskt bolag med energiinriktning, främst inom vindkraft, och har en stark balansräkning. På den negativa bogen finns en exponering mot riggar, vilket höjer risknivån en del. Balansen mellan aktier och obligationer är nu i stort sett helt jämn.

Från och med november 2017 är Strategy Fund en ”feeder” till Carnegie Strategifond, vilket innebär att Strategy Fund endast äger andelar i Carnegie Strategifond. Som en direkt följd av detta är denna rapport densamma för Strategy Fund och Strategifonden.

Mer om fonden

Strategy Fund 3 SEK

Från och med den 2 november 2017 är Carnegie Strategy Fund en så kallad feeder och investerar sitt kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning är därmed identisk. För mer...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Ökad aktieandel i Strategy Fund
Carnegie Strategy Fund

Ökad aktieandel i Strategy Fund

Beaktat den stora mängd negativa nyheter som värdepappersmarknaderna matades med under augusti måste den begränsade nedgången på Stockholmsbörsen, -1,2 procent, ses som ett styrketecken även om den fick viss hjälp...

John Strömgren 1 september 2019
Starka rapporter stödjer kursuppgång
Carnegie Strategy Fund

Starka rapporter stödjer kursuppgång

Ovanligt starka marknader både för aktier och företagsobligationer fick Carnegie Strategy Fund att stiga kraftigt i april. Fonden steg 5,9 procent, vilket innebär att fonden hittills i år stigit med...

John Strömgren 1 maj 2019