Stäng
Språk
Meny

Bäst avkastande sektorer: kommunikationstjänster och finansbolag

Carnegie Global Quality Companies avkastade -0,1 procent under månaden och har därmed gått upp 8,7 procent hittills i år. Bäst avkastande sektorer i april var kommunikationstjänster och finansbolag. Bäst avkastande bolag var Alphabet (+14,1%), SAP (+11,8%) och S&P Global (+10,6%). Avkastning var svagare i traditionellt defensiva sektorer som hälsovård och dagligvaror drivet av ökad konjunkturoptimism. Fondens utveckling drogs ned av valutaexponeringen, där exempelvis US-dollarn försvagades med mer än tre procent mot kronan under månaden.

Månaden präglades av räntebesked från ett antal centralbanker och i summering håller man fast vid en fortsatt expansiv penningpolitik. Den data som kom under månaden reflekterar en fortsatt återhämtning med stark industridata, ökande konsumtionssiffror och stigande sysselsättning, vilket gav fortsatt stöd för mer cykliska tillgångar.

Ett flertal bolag i portföljen rapporterade kvartalsresultat under månaden. Alphabets omsättning ökade med 34 procent över samma kvartal förra året samtidigt som vinsten dubblades, drivet bland annat av väldigt stark tillväxt inom Youtube. Både försäljning och vinst kom in klart över analytikernas förväntade siffror. SAP:s rapport visade på bra vinsttillväxt med effektiviseringsåtgärder som börjar ta bett. Omsättningstillväxten var svagare där licensprodukter backade men försäljningen av molnbaserade tjänster ökade 7 procent samtidigt som orderstocken växte 19 procent. Ledningen förväntar sig också att tillväxten inom molntjänster kommer accelerera till 14-18 procent det kommande året.

Fondens inriktning på trygga kvalitetsbolag att äga långsiktigt har sedan start levererat en bättre riskjusterad avkastning än globala aktieindex. Innehavens låga konjunkturkänslighet gör även fonden motståndskraftig om konjunkturen vänder. Ur ett värderingsperspektiv fortsätter portföljen att handlas utan premiumvärdering mot aktiemarknaden, trots starkare nyckeltal avseende tillväxt, lönsamhet och risk.

Mer om fonden

Fler artiklar

Trista försvarare till räddningen
Carnegie Global Quality Companies

Trista försvarare till räddningen

Det blev en svag månad för aktier i april, med de flesta börser i negativt territorium efter kraftiga fall inom teknik- och tillväxtaktier. En kombination av fortsatt konflikt i Ukraina,...

Emanuel Furubo 5 maj 2022
Nytillskotten gav extra skjuts
Carnegie Global Quality Companies

Nytillskotten gav extra skjuts

Globala aktier började återhämta sig från de senaste månadernas nedgångar under mars. Rysslands minimala framsteg i Ukraina och påbörjade fredssamtal drev ökad riskaptit, samtidigt som de ökande räntorna pressade obligationspriser...

Simon Reinius 4 april 2022
Vad är en kvalitetsaktie?
Carnegie Global Quality Companies

Vad är en kvalitetsaktie?

Banking by Daniel, med Daniel Ljungström, intervjuar Simon Reinius som förvaltar Carnegie Global Quality Companies. Simon berättar hur han agerar som förvaltare i olika sektorer och beskriver vad som kännetecknar...

Kristina Flintull 29 mars 2022