Stäng
Språk
Meny

Bäst avkastande strategier: trendföljande och systematisk makro

Globala aktier hade i sin helhet en positiv månad under juli men resultaten på världens börser var varierande. I Europa och USA utvecklades börserna bra men på de asiatiska marknaderna var månadsavkastningen negativ. Oro för ökad spridning av deltavarianten av covid-19 drog ned tillväxtförväntningar och spädde på flöden till mindre riskfyllda tillgångar.

Marknadsräntorna fortsatte nedåt under månaden och kurvorna blev allt flackare. Förändringarna i räntenivåerna var hyfsat lika mellan länder, vilket föranledde relativt små rörelser på valutamarknaderna där US-dollarn försvagades marginellt mot euro och brittiska pund. Många råvaror fortsatte stiga i pris men tillväxttakten mattades av under månaden på flera håll och exempelvis oljepriset steg knappt en procent.

Fondens bäst avkastande strategier under månaden var trendföljande och systematisk makro. Trendföljare drog nytta av den negativa trenden inom räntor, fortsatt stigande aktieindex i europa och USA samt vissa råvaror, där framförallt energi-tillgångar bidrog positivt. Systematiska makrofonder tjänade på relativa positioner längs räntekurvorna, där många placerat sig för flackare kurvor, samt på valutarörelser och försvagningen av US-dollarn. Bäst avkastande fond i portföljen var även denna månad den fundamentalt förvaltade aktiefokuserade fonden BlackRock Strategic Equity (+2,6%). Fonden hade bra bidrag från tillväxtorienterade positioner samt från exponering mot mer defensiva bolag.

Breda, globala hedgefond-index hade negativ utveckling under månaden och HFRX Global tappade -0,4 procent. De flesta underliggande strategi-index utvecklades negativt under månaden där mer marknadsexponerade aktiefonder och trendföljande strategier var några av de få som uppvisade positiv avkastning, med en utveckling på 0,6 procent respektive 0,9 procent. Bland strategier med lägre systematisk marknadsrisk utvecklades som sagt trendföljande fonder positivt medan makrofonder backade (-0,7%) tillsammans med marknadsneutrala aktiefonder (-0,6%), där förvaltare med högre exponering mot värdefaktorer hade svagast utveckling när räntorna sjönk och tillväxtfaktorer levererade bättre avkastning.

Mer om fonden

Carnegie Vega A

Carnegie Vega investerar med ledande globala hedgefondförvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet. Portföljen valutasäkras för att minimera oönskad risk. Fonden är konstruerad för att erbjuda ett attraktivt substitut till räntebärande...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”En normaliserad marknad borde innebära gynnsamma förhållanden för dessa strategier”
Carnegie Vega

”En normaliserad marknad borde innebära gynnsamma förhållanden för dessa strategier”

Aktier hade sin första negativa månad på länge i september, drivet av oro kring ekonomisk och politisk utveckling i Kina, samt fortsatta utbudsproblem och flaskhalsar inom globala logistikkedjor. Amerikanska centralbanken...

Emanuel Furubo 8 oktober 2021
Tuff månad för lågkorrelerande hedgefonder
Carnegie Vega

Tuff månad för lågkorrelerande hedgefonder

Aktier hade återigen en bra månad i juni drivet av fortsatt generös penningpolitik, ökad vaccinationstakt och låga marknadsräntor. Relativa aktiepositioner påverkades fortsatt kraftigt av att ”värde”-faktorer fortsatte att underpresterade mot...

Emanuel Furubo 9 juli 2021
Överlag svagt positivt
Carnegie Vega

Överlag svagt positivt

Carnegie Vega avkastade 0,2 procent under månaden och har därmed levererat en avkastning på -0,3 procent hittills i år. Det var överlag förhållande vis små rörelser i portföljen under maj...

Emanuel Furubo 3 juni 2021