Stäng
Språk
Meny

Tre höjdpunkter från 2019

Bästa andelsägare,

2019 kom av tre anledningar att bli ett särdeles intressant, händelserikt och framgångsrikt år för Carnegie Fonder och andelsägarna.

För det första var utvecklingen i våra fonder ovanligt bra. Med tanke på de domedagsprofetior som medias experter levererade vid ingången av året måste utvecklingen te sig som konstig. Den viktigaste förklaringen till den positiva utvecklingen är nog att centralbankerna, med den svenska som undantag, återgick till att föra en mer expansiv penningpolitik. Risken för recession minskar därmed och konjunkturen förväntas nu förbättras under 2020.

Våra aktiefonder som är inriktade på Stockholmsbörsen steg alla med över 30 procent. Utvecklingen för aktiefonderna som är inriktade på utlandet hade en mer blandad utveckling med Rysslandsfonden i topp, +45,2 procent. Alla aktiefonder uppvisar hälsosamma uppgångar. Även för räntefonderna ser det bra ut och ett högre risktagande betalade sig. Följaktligen uppvisade High Yield Select högst avkastning, +8,0 procent, och Likviditetsfonden lägst, +0,5 procent. Notera också den goda utvecklingen i blandfonderna Strategifonden och Total, vilka steg med 27,2 respektive 21,6 procent. Strategifonden har därmed sedan starten 1988 i genomsnitt avkastat 14,3 procent per år.

Anledning nummer två är förvärvet av Alfred Bergs fonder, vilket genomfördes den 2 december 2019. Förvärvet tillför oss främst två viktiga tillgångar. Med Carnegie Fastighetsfond Norden kompletteras utbudet med en branschfond som försvarar en plats i en fondportfölj hos vilken investerare som helst. Fonden steg med fantastiska 59,5 procent under 2019, vilket dock inte ska ses som en garanti för framtiden. Vidare tillför förvärvet kapital placerat i räntepapper med lägre risk, ett område där vi i vissa segment haft blygsamt med kapital. Nu har vi verkligen ett brett utbud av förvaltningstjänster med möjlighet att välkomna både stora och små investerare. Då flera av Alfred Berg-fonderna är snarlika våra egna kommer vi under 2020 genomföra ett antal fondfusioner. Fastighetsfonden lever dock med säkerhet vidare och detsamma gäller Obligationsfonden.

Vi förvaltar nu cirka 87 miljarder kronor och är därmed ofrånkomligen en viktig ägare och långivare till en mängd företag. I de rollerna måste vi agera aktivt och ansvarsfullt. Därigenom kommer jag till den tredje anledningen. Sedan 2004 har vi genom en extern part genomfört screeningar av våra fondportföljer i syfte att fånga upp eventuella tveksamheter bland våra placeringar, inte minst avseende miljöhänsyn. På senare år har vi även valt att exkludera bolag inom vissa branscher, till exempel vapen, tobak och alkohol. Under 2019 har vi tagit investeringsprocessen vidare genom att utveckla ett verktyg som används för att bestämma kvaliteten i bolagens hållbarhetsarbete. De med hög kvalitet är potentiellt kvalificerade för våra fonder. Verktyget ligger också till grund för att inleda dialoger med bolagen i syfte att lyfta deras hållbarhetsarbete. Andra faktorer som till exempel värdering, vinsttillväxt, finansiell styrka är naturligtvis lika viktiga vid bolagsval som tidigare. Vi är dock övertygade om att bolagens hållbarhetsarbete är en viktig komponent när framtidens vinnare utses.

Med fonder som avkastat bra, ett brett utbud med fonder med olika placeringsinriktningar och riskprofiler samt en investeringsprocess som integrerar hållbarhethänsyn tror vi oss stå väl rustade att tjäna såväl institutionella investerare som privatpersoner i sin strävan att få en bra avkastning på sitt kapital. Besök oss gärna på vår hemsida, www.carnegiefonder.se, för att läsa mer om möjligheterna med att placera i våra fonder. Eller ring oss på 08-12 15 50 00 om du har frågor.

Mina kollegor och jag hoppas på ett fortsatt förtroende!

Hans Hedström, vd

Fler artiklar

Karantän och tester – så agerar Carnegie Fonder i coronakrisen

Karantän och tester – så agerar Carnegie Fonder i coronakrisen

Coronakrisen kräver innovation och anpassningsförmåga. Carnegie Fonder har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa verksamheten, skriver vd Hans Hedström. När det i februari stod klart att coronaviruset fått fäste...

Hans Hedström 27 maj 2020
Världens tio bästa börser

Världens tio bästa börser

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning – men den visar exakt vad du hade kunnat få om du börjat spara i tid. Var skulle man då ha investerat...

Erik Amcoff 30 april 2020
7 risker att hålla koll på

7 risker att hålla koll på

Finansmarknaden är full av fantastiska möjligheter, och alla som sparar långsiktigt har goda möjligheter att få en god avkastning. Men det finns också risker. Vissa måste du ta, andra bör...

Erik Amcoff 28 april 2020