Stäng
Språk
Meny

Bättre betalt för industrikrediter

Det blev en förhållandevis lugn start på året för nordiska emittenter med hög kreditkvalitet. Efter att kreditmarginalerna gått isär under slutet av förra året såg vi något tightare spreadar i januari och de svenska marknadsräntorna noterade endast mindre rörelser. Räntan för Stibor steg något under månaden och avslutade januari på -0,08 procent. Carnegie Likviditetsfond inledde året med en uppgång om 0,01 procent.

Under månaden har vi ökat en del mot seniora banker där även de större nordiska bankerna nu får betala en bit bättre jämfört med nivåerna innan den stökiga avslutningen av 2018. I början av januari var vi med i en emission i norska DNB som emitterade i både norska och svenska kronor. Vi var med i SEK-emissionen där en obligation med 3,5 års löptid kom på Stibor +52. Vi ser detta som en vettig nivå och emissionen i NOK kom för övrigt på samma kreditspread. Senare under månaden uppgraderade S&P DNB till AA- med stable outlook.

Vi fortsätter även att addera i mer traditionella företagsobligationer i den industriella sektorn där höstens rörelser skapat nya prismässiga förutsättningar, där vi får tydligt bättre betalt för vår exponering. I andrahandsmarknaden tog vi in en mindre post i lastbilstillverkaren Scania där vi får Stibor +80 fram till förfall i september 2021.

Kommande månad har vi Riksbankens februarimöte att se fram emot där det är signalerna kring vad vi kan förvänta oss under resten av 2019 som tilldrar sig intresse. I och med att de höjde styrräntan med 0,25 procent vid decembermötet förväntas ingen ytterligare höjning denna gång.

Carnegie Likviditetsfond fortsätter att hålla en diversifierad fond med exponering mot stat, kommun och landsting samt bostadsobligationer, seniora banker och företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Vi investerar nästa uteslutande i obligationer med rörlig ränta och vid investeringar i annan valuta än svenska kronor valutasäkrar vi dessa positioner för att undvika valutarisk i portföljen.

 

 

Fler artiklar

Hopp om fler gröna obligationer
Carnegie Likviditetsfond

Hopp om fler gröna obligationer

Med alltmer duvaktiga signaler från världens ledande centralbanker återstår det att se om Riksbanken kommer att avvika från tidigare kommunikation om att nästa räntehöjning ska ske i slutet av detta...

Mikael Engvall 3 september 2019
Ny grön emission i Humlegården
Carnegie Likviditetsfond

Ny grön emission i Humlegården

Juni månad präglades av en hög aktivitet i primärmarknaden, åtminstone under perioden fram till midsommar. Ett antal emittenter var angelägna att komma ut och säkra finansiering innan sommarlugnet på allvar...

Mikael Engvall 3 juli 2019
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 17 juni 2019