Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap

Bättre riskaptit på marknaden

Oktober markerar den tredje månaden i rad som slutar i röda siffror men med ett visst skifte i sentiment när mindre bolag gick marginellt bättre än stora. Långräntan i USA fortsätter att vara den tongivande faktorn för börshumöret och under månaden var trenden inte lika otvetydigt uppåt som under september. Sammantaget en något bättre riskaptit på marknaden trots de ökande geopolitiska riskerna efter de fruktansvärda händelserna i mellanöstern som präglat nyhetsflödet.

Rapportsäsonger tenderar att resultera i stora kursrörelser och den här var inget undantag. Överlag var rapporterna för Q3 starka. Efterfrågan var som förväntat lägre och orderingången på sina håll riktigt svag. Värst drabbat var konsument och byggrelaterat och bolag som drabbats av lageravveckling. Samtidigt har många bolag hanterat rådande klimat väl och marginalerna håller sig kvar på en hög nivå. Detta kan delvis förklaras med stabila priser och fallande råmaterial men också på att många bolag varit snabba på att reagera och anpassa kostnadskostymen till en ny efterfrågenivå.

Bolag inom clean tech fortsatte kräftgången på börsen. Tydligt positiva datapunkter börjar dock under slutet av månaden vända trenden något. OX2 vars affärsmodell kraftigt ifrågasatts i ett klimat med högre räntor, större fokus på kärnkraft och fortsatt komplicerade tillståndsprocesser har under kvartalet sålt två projekt på höga transaktionspriser och bolaget meddelade i samband med rapporten att man har många pågående försäljningsprocesser i gång. Munters orderingång och kassaflöden har varit ifrågasatta. I kvartalsrapporten visade de en tydlig förbättring i kassaflödet och dagarna efter rapportsläppet annonserade de ytterligare en större affär inom datacenter vilket tar ner risken inom två områden. Till detta kan vi lägga Sweco som tydligt visade i rapporten hur en konsultfirma av hög kvalitet lyckas anpassa resurserna till det rådande klimatet.

I portföljen har vi valt att helt lämna Renewcell efter månadens haveri där det visat sig att bolaget inte lyckats få in produkten i värdekedjan som tidigare annonserats. I stället har vi köpt mer i SOBI och Axfood som vi började bygga position i under förra månaden.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.