Stäng
Språk
Meny

”Beklagligt men riktigt att pausa handeln i kreditfonderna”

Hans Hedström, vd Carnegie Fonder

Det vi nu upplever är i många stycken unikt och samhällets alla delar är utsatt för stora utmaningar. Situationen kräver ansvarstagande av oss alla även om det innebär umbäranden. Osäkerheten kring den framtida utvecklingen för såväl hälsa som ekonomi är stor och innebär naturligtvis oro. Det är lätt att fokusera på det kortsiktiga. När det gäller sparande och investeringar är dock det långsiktiga perspektivet det centrala.

Hörnstenar i vår förvaltning är att investera i långsiktigt stabila och hållbara bolag. Det är vår övertygelse att det är den bästa förvaltningsstrategin. När osäkerheten är stor kan värdepapperspriserna fluktuera mycket, inte bara på aktier utan även på andra typer av tillgångar som ränteinstrument och råvaror. För den långsiktige är dessa fluktuationer av mindre betydelse. Viktigare är hur bolagen kommer att se ut i en stabilare värld som vi rimligen kommer återgå till när vi ridit ur den här stormen. Det är vårt rättesnöre.

Förutom att på bästa sätt försöka skapa långsiktigt bra avkastning för alla andelsägare i våra fonder så har vi också ett ansvar att säkerställa att alla andelsägare behandlas lika. I dessa extraordinära tider har frågetecken, däribland från Finansinspektionen, dykt upp kring värderingen av företagsobligationer. På samma sätt som aktiekurser rör sig upp och ner på ett dramatiskt sätt rör sig obligationspriserna, om än inte lika dramatisk. Prissättningen på aktiemarknaden är däremot mer transparent.

I detta läge har vi, i likhet med många branschkollegor, valt att senarelägga värderingen av de fonder som investerar i företagsobligationer. Detta för att säkerställa att vi kan bestämma en rättvis andelskurs, både för de som köper och säljer andelar i fonderna. Vi förstår att detta kan skapa olägenheter för de som i dagarna planerade att handla i fonderna. För oss som fondbolag är detta därför ett synnerligen beklagligt beslut, men att agera annorlunda vore oansvarigt.

Vi kan konstatera att Riksbankens meddelande i torsdags kväll om köp av företagsobligationer och gårdagens aktiviteter bland prisställare av obligationer skapar förutsättningar för en välfungerande marknad som underlättar vårt arbete. Det är därför vår förhoppning och tro att våra åtgärder är kortvariga.

Det viktigaste är ändå allas vår hälsa och att samhälle och näringsliv snabbt kan återgå till ett mer stabilt och normalt tillstånd.

Med hopp om fortsatt förtroende!

Fler artiklar

Världens tio bästa börser

Världens tio bästa börser

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning – men den visar exakt vad du hade kunnat få om du börjat spara i tid. Var skulle man då ha investerat...

Erik Amcoff 30 april 2020
7 risker att hålla koll på

7 risker att hålla koll på

Finansmarknaden är full av fantastiska möjligheter, och alla som sparar långsiktigt har goda möjligheter att få en god avkastning. Men det finns också risker. Vissa måste du ta, andra bör...

Erik Amcoff 28 april 2020
Fem av våra 15 hållbarhetschefer

Fem av våra 15 hållbarhetschefer

Aktiv förvaltning och långsiktighet har genomsyrat våra investeringar ända sedan starten 1988. Samma begrepp utgör också grunden för vårt hållbarhetsarbete. Så här arbetar vi: Stolta signatärer av FN Global Compact...

Erik Amcoff 27 april 2020