Stäng
Språk
Meny

Beskedliga ränterörelser

Riksbanken meddelade i april att man kommer fortsätta köpa statsobligationer för ytterligare 45 miljarder under andra halvan av 2016 samtidigt som styrräntan lämnades oförändrad. Av dessa köp kommer 15 miljarder utgöras av inflationsjusterade statsobligationer (s.k. realobligationer). Detta i kölvattnet av ECB:s extension av obligationsköp till företagsobligationer.

Ränterörelserna var beskedliga och en tioårig svensk statsobligation handlas på drygt 0,64 procent, upp 0,1 procent från föregående månad. Räntekurvan blev något brantare och Stibor var i stort sett oförändrad. Detta är genomgående för de flesta statsräntor med undantag för Storbritannien där ränteuppgångarna varit högre. Detta är naturligtvis en konsekvens av det stundande valet om landets utträde ur EU.

Portföljen utvecklades negativt pga. ökade statsräntor och Carnegie Obligationsfond backade med 0,27 procent och upp 1,0 procent på året. Durationen är fortsatt oförändrad runt 3,4 år, vilket är i det lägre spannet av fondens mandat att jämföra med index som ligger runt 5,5 år.

Med negativ ränta upp till 5 år på statsobligationer och rörliga referensräntor kan inte löpande avkastning bli positiv i tillgångslaget men kan det däremot om räntor fortsätter falla. Den stora frågan är om inflationen vänder så riksbanken kan höja styrräntorna och återgå till mer normala nivåer. Denna fond kommer ha en positiv avkastning om svenska räntor fortsätter falla.

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Flyttlasset går från GBG till STHLM

Flyttlasset går från GBG till STHLM

Svenska marknadsräntor föll tillbaka något under efter svag inflationsstatistik för att sedan åter stiga efter en stark BNP-siffra i slutet av februari. Stibor noterades marginellt högre och avslutade månaden på...

Mikael Engvall 4 mars 2019