Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Besök hos Epiroc – ett av fondens kärninnehav

Riksbanken höjde som väntat styrräntan med 25 punkter i juni till 3,75 och signalerade att fler höjningar kan komma. Stockholmsbörsen steg under månaden med 2 procent med en stor spridning där flertalet sencykliska verkstadsbolag gått starkt. Både den tioåriga och tvååriga svenska räntan steg kraftigt under månaden.

Under månaden besökte vi ett av fondens kärninnehav, Epiroc, där vi fick se hur bolaget driver på automation och elektrifiering. Bolaget fortsätter att ligga i framkant gällande innovation samt ett stort fokus på att minska deras, och kundernas koldioxidutsläpp, parat med industriledande marginaler och tillväxt.

H&M kom under månaden med sin rapport för det första kvartalet i deras brutna räkenskapsår och överraskade marknaden med bättre lönsamhet och en god kostnadskontroll vilket fick aktien att stiga kraftigt. Rapporten gav mer kredibilitet till bolagets marginalmål och bolaget är fortsatt ett av fondens kärninnehav. Under månaden ökade fonden innehavet ibland andra Essity, Valmet och Sandvik, samt tog en ny position i Handelsbanken där vi ser en lågt värderad aktie med hög direktavkastning samt defensiva kvaliteter.

Nordisk kreditmarknad har varit förhållandevis stabil under månaden med några positiva bolagsnyheter och aktiv primärmarknad innan sommaren. Vår huvudansats är fortsatt att andrahandsmarknaden erbjuder mer attraktiva möjligheter än primärmarknaden men ingen regel utan undantag och under månaden investerade vi i Foxway. Bolaget erbjuder en prenumerationsbaserad IT-miljö med fokus på cirkuläritet och återbruk, en affärsmodell som ligger helt rätt i tiden och som har god potential att utvecklas väl över tid både sett till senaste årens utveckling och rådande megatrender.

Investeringen finansierades genom att både Lakers Group och KMC återlöser sina obligationer då de antingen köpts upp eller gjort om sin kapitalstruktur med annan finansiering. Även Assemblin annonserade en refinansiering av sin obligation och vi deltog marginellt i den nya då vi gillar bolagets exponering mot energieffektivisering men minskade exponeringen just på grund av den svagare konjunkturen bolaget står inför. Vi fortsätter att vara högst selektiva och tar marginellt ned risken i portföljen med bolag som Ica och Telenor när de ger cirka 5-6 procent för en löptid om 3-4 år.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.