Stäng

Blandade intryck från Indienresa

Den indiska marknaden utvecklades mycket starkt under september. Carnegie Indienfond steg i värde med 7 procent.

Efter en resa till Indien under en vecka med möten med tjugo företag är intrycket blandat. Ekonomin växer nu bara med 5 procent på BNP-nivå och vissa branscher visar tydliga tecken på inbromsning.

Efterfrågan på kapitalvaror har avtagit under det senaste halvåret. Det finns flera orsaker till detta.

Många beslut om både investeringar och konsumtion sköts upp under våren i avvaktan på resultatet av valet. Lägre spannmålspriser och svagare inkomstutveckling för bönderna innebar en svagare efterfrågan från landsbygden. Effekterna efter förra årets likviditetskris för finansbolagen har blivit alltmer tydliga i år när de finansbolag som har lägre rating får svårt att rulla sin finansiering på marknaden.

”Flera av de bolag som vi har i portföljen visar god utveckling både för försäljning och vinst.”

Resultatet blir tydligt när man ser att försäljningen för landets största tillverkare av småbilar, Maruti Suzuki, faller med 32 procent i augusti. Lägre kapacitetsutnyttjande för tillverkningsindustrin innebär att personal som inte behövs friställs. Bankerna varnar för att kreditförlusterna för privatkunder och konsumtion ökar.

Trots det bistra klimatet blir det tydligt att de bästa företagen med dominerande marknadsandel och bra management fortsätter att klara sig bra.

Flera av de bolag som vi har i portföljen visar god utveckling både för försäljning och vinst. Bolag med svag lönsamhet, svag marknadsposition eller för hög skuldsättning slås ut. Regeringens inställning tycks också vara att bolag som inte kan klara av sin lånebörda inte ska räddas av de statliga bankerna. Det skapar problem på kort sikt men innebär ökat inslag av marknadsekonomi i Indien, vilket är positivt.

Regeringen kom med ett kraftigt stimulanspaket där företagsbeskattningen sänks från 35 procent till 25 procent. Investeringar i ny kapacitet beskattas bara med 17 procent. Nettoeffekten blir att företagens vinster ökar med 8 procentenheter.

Under månaden sålde fonden innehavet i Icici Bank. Nyinvestering gjordes i Colgate India.

Mer om fonden

Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stark utveckling i Indien
Carnegie Indienfond

Stark utveckling i Indien

Den indiska marknaden steg kraftigt i september. Indienfonden steg i värde med 7,0 procent, varav en starkare utveckling för den indiska valutan svarade för drygt 4 procent. Det indiska samhället...

Gunnar Påhlson 5 oktober 2020
Snart full fart igen i Indiens bilindustri
Carnegie Indienfond

Snart full fart igen i Indiens bilindustri

Den indiska marknaden utvecklades positivt i augusti. Carnegie Indienfond steg i värde med 3,3 procent. Trots att antalet Covid-19-fall fortsätter att öka i oförminskad takt med cirka. 75 000 fall...

Gunnar Påhlson 2 september 2020
“En sidledes utveckling”
Carnegie Indienfond

“En sidledes utveckling”

Svagare dollarutveckling, upptrappning av retoriken mellan USA och Kina samt ohejdad virusspridning i USA innebar en sidledes utveckling i juli för den indiska marknaden Carnegie Indienfond steg marginellt i värde...

Gunnar Påhlson 3 augusti 2020