Stäng
Språk
Meny

Blecher: ”Attraktivt med svenska värdeaktier”

Lite humor att Stockholmsbörsen, dito i USA och flera andra noterar toppnivåer samtidigt som olyckskorparna tjatar om ”Brexit”, ”Trump” och lågkonjunktur. Med andra ord blev det normalt sett ”läskiga” oktober en stark börsmånad. Stockholmsbörsen gav ett par procent i uppgång och flera av våra bolag steg betydligt mer än så, skriver Simon Blecher i sin månadsrapport. Carnegie Sverigefond steg 4,8 procent och är upp 30,2 procent hittills i år.

Rapporterna för det tredje kvartalet visar på en tydlig inbromsning i konjunkturen, men ånyo håller marginalerna uppe vilket gör att vinsterna står sig och därmed är värderingen inte så tokig. Visst har valutan hjälpt en hel del, men svenska bolag är ändå fenomenala på att bibehålla lönsamhet.

Många undrar varför börsen stiger (och särskilt cykliska aktier) när konjunkturen blir allt sämre, men då missar man det faktum att börsen oroat sig för konjunkturen sedan 2017 och bolag som Sandvik, SKF och Volvo handlas till samma kurser som 2007 trots att skuldsättningen nu vänts till kassa i två av dem (!).

Snarare börjar marknaden spekulera i att konjunkturen snart bottnar ut och har vi ingen recession i närtid utan bara en klassisk lågkonjunktur kvarstår uppsidan på börsen.

Under månaden stack Holmen ut med sin stora omvärdering av skogsinnehavet, men notera att priset fortfarande är lågt och detta innebär att bolaget – trots uppgången – noteras till stor substansrabatt; något som exempelvis inte gäller merparten av börsens fastighetsbolag.

NCC blev månadens besvikelse, men faktum är att det är den fjärde rapporten i rad utan nedskrivning och att bolaget medvetet sänker risken genom att redovisa mer konservativt. Marknaden struntar i detta och fokuserar istället på den låga soliditeten, men då glömmer den bort att snart säljs huvudkontoret och NCC Roads, och då blir effekten den motsatta.

Visst kan börsen snabbt tappa ett par procent, på något galet tweet eller en oväntad politisk händelse. Men när man tittar på värderingen av Stockholmsbörsen, utgår från stillastående vinster och sätter ett normalt avkastningskrav förefaller det faktiskt ganska attraktivt med svenska värdeaktier – särskilt för den med ett långsiktigt perspektiv.

 

Ny fond!

Simon Blecher förvaltar även nya Carnegie Spin-Off som startade den 21 oktober. Läs mer om fonden och se en intervju med Simon här nedanför.

Mer om fonden

Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ökar i ständigt missförstådda Skanska
Carnegie Sverigefond

Ökar i ständigt missförstådda Skanska

Nu börjar konjunkturen bli allt sämre. Tyska siffror har varit dåliga i flera månader och fortsätter att förvärras, de svenska hänger också på och mot slutet av månaden visade även...

Simon Blecher 4 oktober 2019
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Marknaden missar Electrolux potential
Carnegie Sverigefond

Marknaden missar Electrolux potential

Augusti vimlade av negativa konjunktursignaler, särskilt från Tyskland och Kina, och de sedvanliga hårda orden mellan Kina och USA liksom allmän Brexitoro och därtill ett evinnerligt tjat om yieldkurvor. För...

Simon Blecher 6 september 2019