Stäng
Språk
Meny

Blecher: Balansräkningen är full av pengar som kan användas till både förvärv och kommande utdelningar

Vad har den extremt skicklige Johan Molin, ordförande i Sandvik, gemensamt med Industrivärden, Fredrik Lundberg och Carnegie Spin-Off?

Samtliga har under våren ökat sitt innehav i Sandvik. Vi har förstås ingen aning om hur Sandvik går kortsiktigt eller ens i år, men nog kommer bolaget att kunna ge en riktigt god avkastning i förhållande till risken de kommande åren. Själva gruvdelen går urstarkt och dess marginaler är faktiskt i nivå med Epiroc, som har en påtagligt högre värdering, balansräkningen är full av pengar som kan användas till både förvärv och kommande utdelningar, men framför allt: vi närmar oss en Spin Off.

Framåt nästa vår ska ståldelen, SMT, knoppas av till aktieägarna och då – om inte förr – kommer nyckeltalen ROCE (avkastningen på sysselsatt kapital) stiga väldigt högt och Sandvik framstå som mycket lågt värderad jämfört med dess konkurrenter.

Vi har varit i kontakt med flera av innehaven i portföljen, mestadels digitalt, och får känslan att vi närmar oss en mycket stark rapportsäsong. Förmodligen är marknaden medveten om detta, varför det mycket väl kan resultera i en axelryckning, men nog är den goda konjunkturen här för att stanna. Det lär framför allt gynna fondens största innehav ABB med sin gröna och breda exponering mot elektrifiering och industri, men även Momentum Group som snart blir två bolag och en tydlig utmanare till Ahlsell.

Essity lär komma med sin sista svaga rapport och sedan bör återtaget på börsen inledas. Kommande kvartal tyngs ju något av de höga massapriserna (som dock är på väg ner) och att restauranger och hotell varit delvis stängda under kvartalet och inte kunna köpa varor till sina kunder. Hösten lär verkligen tillhöra Essity då de kan höja priserna samtidigt som massan lugnar ner sig, restauranger öppnar i hela världen och de fortsätter göra förvärv. Notera att dess defensiva natur bör återge dem premien mot börsen som de hade mellan 2017-2019 istället för nu då de handlas till kraftig rabatt mot övriga börsbolag.

 

Mer om fonden

Carnegie Spin-Off A

Carnegie Spin-Off är unik fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade,...

Mer info
Köp fond