Stäng

Blecher i Di: ”Jag är rädd för att det kan sluta illa”

I en intervju i Dagens Industri berättar Simon Blecher, förvaltare av Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off, om börsutvecklingen i höst, aktiers värderingar och småspararnas påverkan på marknaden.

Simon Blecher, förvaltare Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off. Foto: Di

Blecher inleder med att förklara hur förväntningar på ränteläget påverkat börsen.

”Förväntningar om låga räntor länge har lett till en tudelad börs, där det trots sommarens uppgång finns kvalitetsbolag som fortfarande är köpvärda men också bolag som är på tok för högt värderade. Vi är på rätt väg. Men vi är inne i en djup recession, det kan man inte förneka, och i takt med att de statliga stöden klingar av lite kan vi få bakslag under tredje kvartalet. Det innebär att vi kan få en ny nedgång – men den blir inte brant”, säger Simon Blecher och förutspår en höst bestående av ’två steg fram och ett tillbaka’.

I intervjun påpekar han att centralbankernas omfattande åtgärder, tillsammans med det politiska paketen, gör att investerare känner framtidshopp, men i vissa fall har det blivit för mycket av det goda. ”Det har orsakat en tudelning på börsen med fickor av bolag, ofta små teknikbolag, som är upp 30-40 procent medan vissa storbolag fortfarande är ned”, säger han som betecknar värderingarna på vissa it- och spelbolag som ”galna”. ”Jag är rädd för att det kan sluta illa”, säger han. Men att gå så långt som att kalla det en bubbla, som it-bubblan vid millennieskiftet, vill han inte.

Simon Blecher belyser dock en likhet med it-bubblan; det enorma intresset från småsparare. ”Vi har en ny typ av aktörer som suttit och handlat aktier hela våren och det särskilt på de mindre listorna, det har lett till en explosion av multiplarna”, säger han.

Vidare talar han om aktievärderingar och lyfter bland annat Essity som en av de mest felprissatta aktierna på börsen. ”Essity tickar alla boxar. Det är ett bolag som har låg rörelserisk, duktig ledning och produkter man behöver. Bolaget har lägre marginaler än konkurrenterna Kimberly Clark och Procter & Gamble, men om man tror att de kan närma sig deras marginaler ska den upp.”

”Även skogsbolag som SCA, där Essity tidigare hörde hemma, är intressanta i dagens klimat”, säger han och framför ett antal olika argument. ”Dels för skogens miljömässiga fördel, dels för att efterfrågan på produkter som kartong ökar i takt med den allt större e-handeln. När det är så här låga räntor letar investerare efter realtillgångar. Till skillnad från fastigheter finns det inte några tomma lokaler i skogen, inga hyresgäster som säger upp avtal eller pressar hyran. I stället växer det till en våning varje år av sig själv.”

Läs hela intervjun på Dagens Industri.

Fler artiklar

Blecher: ”Vi blickar framåt”

Blecher: ”Vi blickar framåt”

Det har varit en turbulent tid, men förvaltaren Simon Blecher tittar framåt. Även årets andra kvartal kommer att vara en katastrof och säkerligen även kommande kvartal 2020. Men det är...

Kristina Flintull 27 april 2020
”Det är superrea på vissa bolag”
Carnegie Sverigefond

”Det är superrea på vissa bolag”

”Vi kommer går stärkta ut ur det här”. Under måndagen anordnade vi en telefonkonferens med Simon Blecher, modererad av Emilie Fors, partneransvarig. Här följer ett kort referat, som kompletterar den...

Emilie Fors 24 mars 2020
Blecher: ”Erfarenheten säger att marknaden vänder innan ekonomin vänder”

Blecher: ”Erfarenheten säger att marknaden vänder innan ekonomin vänder”

En global finanskris som inte går att stoppa. Coronakrisen är unik och förändrar stora delar av vårt samhälle i grunden. Men vi är långsiktiga ägare av välskötta bolag, och förr...

Kristina Flintull 17 mars 2020