Stäng

”Bolagen skickliga på att parera efterfrågetapp”

Det nya året började som det gamla slutade, dvs med stigande kurser på både aktie- och kreditmarknader. Marknaderna ser fram emot en stark ekonomisk återhämtning under det andra halvåret då våra samhällen bedöms ha återgått till något som liknar normalläge. Samtidigt bedöms räntorna ligga kvar på låga nivåer. Miljön är alltså bra för risktillgångar. Mot slutet av månaden kom optimismen av sig, åtminstone kortsiktigt, då det rapporterades om produktionsstörningar hos vaccintillverkare samtidigt som nya mutationer av virusstammar med eventuellt större skadeverkningar sprider sig.

Stockholmsbörsen steg i januari med 2,5 procent, medan världsindex steg med 0,7 procent. Bäst gick det annars för de asiatiska marknaderna. USA-börsen steg med mer måttliga 0,7 procent och notera att IT-aktier också utvecklade sig beskedligt. Räntorna kröp uppåt en aning och likaså kreditspreadarna. Fonden steg med 0,6  procent. Fonden har inte genomfört några förändringar utöver mindre portföljanpassningar under månaden. Det gäller såväl aktie- som kreditsidan.

Annars har såväl bolagsrapporter för det senaste kvartalet som ekonomisk statistik generellt kommit in över förväntningarna. Det är uppenbart att efterfrågan är hygglig trots att en stor del av världens befolkning har fått se sina liv begränsas. Bolagen förefaller också varit skickliga på att snabbt parera eventuella efterfrågetapp med sänkta kostnader.

Utrymmet för överraskningar i Investors rapporter brukar vara begränsat då en större del av portföljen består av noterade innehav. Men en betydande andel av portföljen är onoterad och kan överraska positivt eller negativt. Då Investor numera värderar de onoterade innehaven till bedömt marknadsvärde utifrån bland annat intjäning får rapporterna från den onoterade portföljen mer “direkt” betydelse än tidigare. Mölnlycke utgör den värdemässigt största delen av den onoterade portföljen och även svarar för 13 procent av den totala portföljen givet Investors värdering. Mölnlyckes utveckling överraskade positivt. Såväl tillväxt som marginal och resultat var över förväntan. Omsättningen för kvartalet ökade med drygt 40 procent jämfört med föregående och resultatet med drygt 50 procent. Även om tillväxttakten knappast är uthållig så överraskade den postivt, vilket bör föranleda analytiker att skriva upp Mölnlyckevärderingen i sina beräkningar av värdet på Investoraktien. Investor utgör sedan länge en viktig del av fonden.

Mer om fonden

Carnegie Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”. Extra populär i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ökad efterfrågan på aktier inom mer cykliska branscher
Carnegie Strategifond

Ökad efterfrågan på aktier inom mer cykliska branscher

Värdepappersmarknaderna har under inledningen präglats av investerarnas förhoppningar om en kraftig ekonomisk tillväxt under det andra halvåret samtidigt som centralbankerna ska verka för att hålla räntorna nere. Det har gynnat...

John Strömgren 3 mars 2021
Update: Carnegie Strategifond
Carnegie Strategifond

Update: Carnegie Strategifond

Carnegie Fonder 23 februari 2021
Stratten: Låga värderingar, bra ledning och hållbarhet i fokus

Stratten: Låga värderingar, bra ledning och hållbarhet i fokus

Strategifonden – vår mest populära bas i tjänstepensionen – investerar i värdepapper med hög direktavkastning. Fördelningen mellan aktier och företagsobligationer ligger över tid på 50/50 och investeringar görs i hela Norden, vilket ger en god...

John Strömgren 20 januari 2021