Stäng
Språk
Meny

Bolagens guidning kring kostnadsökningar och lagersituation viktiga indikatorer

Kriget i Ukraina fortsätter prägla globala marknader som återhämtat stora delar av det inledande fallet när tecken på de-eskalering och minskad risk för spridning lett till lättnadsrally för risktillgångar. De ekonomiska konsekvenserna av kriget har varit stigande energi- och råvarupriser samt fortsatta störningar i leverantörskedjor. Effekterna bidrar sammantaget till ökat inflationstryck och förväntningarna på räntehöjningar samt att centralbankerna skall minska sina balansräkningar, vilket har fått långräntor att stiga kraftigt under månaden.

Effekten från stigande marknadsräntor har varit begränsad samtidigt som högre korträntor skulle få en positiv inverkan på fondens förräntningstakt, således ser vi med tillförsikt fram emot förväntade räntehöjningar från Riksbanken.

Inför kvartalsrapporterna blir bolagens guidning kring kostnadsökningar och lagersituation viktiga indikatorer när leveransproblem och sanktioner präglar framtidsbilden. En intressant fråga är hur marknaden väljer att värdera risken i globala vs lokala logistikkedjor. Exempelvis är, fondens största innehav, Scan Global tämligen opåverkade av de höga fraktpriserna eftersom deras position ger nästintill full möjlighet att skjuta över ökade kostnader på slutkund och LR Global borde gynnas av att ha tillverkning i Europa och därmed ha större flexibilitet och säkerhet i leveranser.

Återhämtningen i marknaden har delvis hjälpts av bristen på material när utvecklingen varit starkare än förväntat samtidigt som många av osäkerhetsfaktorerna kvarstår. Vi premierar kortare duration, förestående M&A eller potential för tidig refinansiering och har exempelvis minskat i Tulip till förmån för Waldorf. Båda bolagen drar tydlig nytta av ett högre oljepris och med liknande riskprofil ser Waldorfs högre yield attraktiv ut. Efter både räntestök och nyhetsbrus kring bolaget har vi köpt SBB hybrider som med ~2,5år till call på drygt 8,5% även dem ser attraktiva ut.

Kortsiktigt är den geopolitiska osäkerheten den största faktorn till prisrörelser och kan påverka både uppåt och nedåt men med rätt kreditanalys och långsiktighet ser vi förhoppningsfullt om att på sikt kunna ta tillfället i akt och utnyttja de attraktiva möjligheter som ges.

Mer om fonden

Fler artiklar

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”
Carnegie High Yield Select

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”

Den makroekonomiska bilden divergerar där återgången efter covid bidrar till konsumtion samtidigt som inflationssiffror får centralbankerna att strama åt i rekordfart. Hushållens samlade framtidsutsikter blir alltjämt svagare när man ser...

Daniel Gustafsson 5 juli 2022
Marknadsklimat med större osäkerhet
Carnegie High Yield Select

Marknadsklimat med större osäkerhet

Återgången till det normala efter pandemin fortsätter att främja tillväxt och bidra till konsumtion samtidigt som nya nedstängningar i Kina stör det globala handelsflödet och kriget i Ukraina gör att...

Daniel Gustafsson 3 juni 2022
Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022