Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Bolags- och sektorval avgörande

Oktober blev en negativ månad för fonden och uppgången i år är nu 13,8%. Månaden har präglats av marknadsoro, hemska geopolitiska händelser och ännu en månad med högre långränta. Framtiden ser dock ljusare ut efter att flera för börsen positiva händelser kom strax efter månadsskiftet med räntenedgångar efter att Fed lämnat räntan oförändrad och takten minskat på obligationsutgivandet i USA samt minskat inflationstryck.

Det negativa sentimentet under oktober innebar en nedgång för de flesta innehaven varav de mer likvida tappade mest och studsade tillbaka precis efter månadsskiftet. Bäst utveckling i år har Ares Management, 3I, Blackstone, Apollo och KKR. Utvecklingen för private equity-investeringarna har överlag visat på få överraskningar då avyttringarna varit blygsamma. Det som främst bidragit till värdeutvecklingen har varit portföljbolag med exceptionellt god utveckling och branschval. 3I Group i London har ett stort innehav med stark utveckling, lågpriskedjan Action, och Apollo investerade stort i pensionsbolaget Athene som i dag ger ett stort bidrag till intäkterna som för övrigt var rekordhöga under det senaste kvartalet.

Den stora trenden för private equity-bolagen är att utöver rena ägarinvesteringar också satsa på private debt där man tar över de hårt reglerade bankernas finansiering till företag. Här har årets bästa innehav, Ares Management, en stark position. Ares är upp 58% i år i SEK efter god vinstutveckling och stort inflöde av nytt kapital i fonderna samt förvärv av PE-förvaltare med Asieninriktning och ett nytt samarbete med en förvaltare i Latinamerika. Ytterligare information om utvecklingen för våra innehav och private equity-marknaden i stort kan hämtas från HarbourVest aktuella halvårsrapport. Bolaget har ett stort antal investeringar i PE-fonder och redovisade en värdeökning på 3,3% med en genomsnittlig försäljnings- och vinstutveckling i underliggande innehav på 10,6% respektive 10,3%. Harbourvest handlas till 47% rabatt jämfört med underliggande värde (NAV) och är ett av de många av fondens innehav som aktivt köper tillbaka aktier.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.