Stäng
Språk
Meny

Börsfrossa i juni

Juni kom att bli en extremt svag börsmånad, och även Sverigefonden föll kraftigt om än inte lika mycket som breda Sverigeindex. Vad var det då som gjorde att börsen rasade när inflation, försörjningskedjor och högre räntor är ämnen som redan präglat marknaden under våren?

Vår bedömning är att marknadens syn på risken för recession ökade kraftigt och att det var detta som prisades in under juni. Det bör betyda att Q2 rapporternas absoluta vinstnivå, är mindre viktig än vanligt, då fokus helt ligger på hösten nu. Bolagens utsikter kommer därför i större utsträckning än annars att prägla rapportreaktionerna.

Det bör noteras att råvaror föll kraftigt i juni. Allt från koppar, till bomull eller sågade trävaror kom ner i pris, och det är trenders som både bör ge centralbankerna indikationer om att räntepolitiken börjar bita men även ge stöd till lönsamheten i våra innehav Essity och Electrolux. Notera också den starka amerikanska dollarn som ger stöd till våra exportberoende bolag.

Vad gäller rapporter så kom Hennes & Mauritz med sin Q2 rapport i juni och den visade klara ljusglimtar i en utmanande miljö Bolagets rörelseresultat ökade 20% år över år och bruttomarginalen steg. Visst finns det utmaningar fortfarande, Ryssland lär behöva avvecklas, e-handeln drabbas av post covid effekter och den starka dollarn är ett orosmoment, men likväl anser vi att HM tagit sig igenom ett antal svåra år och att bolaget nu står väl rustat med ett modernare butikskoncept, en väl fungerande logistikhantering, väl positionerat e-handelserbjudande, och en stark balansräkning. Aktien är billigare än på många år och erbjuder en hög direktavkastning, som bör vara uthållig.

Vi utnyttjade börsfallet i juni till att öka i ett anta befintliga innehav. Under juni ökade vi innehaven i bl a Assa Abloy, Essity, och Investor. Mycket talar för att konjunkturen försvagas i höst, men vi bedömer att Sverigefondens innehav står väl rustade trots att den absoluta vinstnivån riskerar falla. Balansräkningar är sunda, och direktavkastningen på fondens innehav är nu klart över 3% som snitt. Det är alltid svårt att uttala sig bestämt om börsen på kort sikt, men efter det sämsta första halvåret på flera decennier för Stockholmsbörsen så för den långsiktige investeraren anser vi att det borde vara ett gott läge nu.

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”För börsen blir detta en cocktail”
Carnegie Sverigefond

”För börsen blir detta en cocktail”

Efter den för börsen ytterst svaga utvecklingen i juni så kom en bred och kraftfull rekyl uppåt i juli. I USA så var juli den starkaste börsmånaden sedan 2020. Vi...

Mattias Sjödin 9 augusti 2022
Holmen skapar värden i skogen
Carnegie Sverigefond

Holmen skapar värden i skogen

Maj månad som helhet slutade med relativt små rörelser på index såväl som för Sverigefonden men under månaden så var slagen stora. Marknadens fokus flyttades från kriget i Ukraina och...

Mattias Sjödin 3 juni 2022
Fortsatt oroligt börsår
Carnegie Sverigefond

Fortsatt oroligt börsår

Med april så kom såväl rapportsäsong som ett stort antal bolagsstämmor med påföljande utdelningar. Med rapporterna fick vi se hur bolagen hanterat ytterligare ansträngda försörjningskedjor och kostnadsinflation i kölvattnet av...

Mattias Sjödin 3 maj 2022