Stäng
Språk
Meny

Börsintroduktioner lär nu ackompanjera bud och fusioner

Fastighetsbolagen har utvecklats väl under månaden, både operativt (Q2-resultat) och på börsen. Den starka uppåtgående trenden för fastighetsbolagen som inleddes på börsen i april fortsatte under första halvan av augusti. Andra halvan av månaden var mer slagig.

Bud- och fusionsaktiviteten i sektorn har varit mycket hög det senaste halvåret. Som vi har varit inne på tidigare så finns det flera anledningar till det;

  1. flera av bolagen handlades i början av året långt under substans,
  2. skillnaden i värdering mellan bolagen i sektorn har ökat markant vilket innebär att aktiebaserade bud från högre värderade bolag gynnas,
  3. större bolag kan finansiera sig billigare i obligationsmarknaden och
  4. det är inte helt enkelt att hitta attraktiva fastigheter på direktmarknaden. Flera av våra innehav är fortsatt sannolika målbolag för större köpare.

Corem är på sikt en uppenbar kandidat (Castellum) men även Stendörren och Amasten bör locka. Bland de större bolagen skulle utköp av Fabege och Hufvudstaden (Lundbergs) kunna ske. Givet den starka kursutvecklingen för sektorn under våren och sommaren kommer vi nu sannolikt att få se nyemissioner och börsintroduktioner samtidigt som bud och fusioner kommer att fortsätta att dugga tätt. Börsintroduktionerna gäller bolag där ägarna inte just nu vill sälja till eller fusionera med någon av de stora drakarna men ändå vill göra en ägarspridning och få tillgång till nytt kapital via börsen. Vår känsla är att flertalet av de potentiella nya fastighetsbolagen kan vara av intresse för fonden.

Under månaden har de sista eftersläntande fastighetsbolagen publicerat sina kvartalsrapporter för det andra kvartalet. Sammanfattningsvis redovisade bolagen starka resultat. Det underliggande kassaflödet (CEPS) för det andra kvartalet ökade 10 procent år över år. Aggregerad nettouthyrning var positiv och uppgick till 88 miljoner kronor för det andra kvartalet, den högsta nivån sedan andra kvartalet 2020. Alla bolag rapporterade en positiv nettouthyrning. Hyresintäkter i jämförbart bestånd ökade i snitt med 1 procent år över år under kvartalet, en siffra som sannolikt kommer att förbättras under andra halvan av året.

”För Göteborg och Malmö räknar man med oförändrade nivåer.”

Enligt SEPREFs sammanställning av främst fastighetskonsulters förväntningar för kontorsfastigheter kommande kvartal (Q3) förväntar man sig något sjunkande avkastningskrav i Stockholm men också något sjunkande marknadshyror jämfört med utfallet i Q2. För Göteborg och Malmö räknar man med oförändrade nivåer. På ett års sikt har förväntningarna generellt blivit mer positiva jämfört med senaste mätningen, både vad gäller fortsatt yield-kompression och hyresuppgångar för alla tre storstadsregioner.

Beträffande fondens innehav så har vi under månaden, med några få undantag, bara gjort marginella förändringar. Vi har minskat vår position i Kungsleden av portföljtekniska anledningar (sannolik fusion med Castellum) och vi har sålt alla våra aktier i Magnolia (bud). I stället har vi ökat vår exponering något mot Skanska, Selvaag, JM, John Mattson och Diös, vilka alla framstår som mycket köpvärda just nu. Vi har även ökat något i Annehem, men givet begränsad likviditet i aktien är det fortfarande en mycket liten position.

Mer om fonden

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stora substansrabatter igen
Carnegie Fastighetsfond

Stora substansrabatter igen

Fastighetssektorn har haft tuffa månader på börsen. Framför allt är det högre räntor som sänkt sentimentet på börsen som helhet, men speciellt för fastighetsaktierna. Den svenska långränta är nu upp...

Jonas Andersson 5 maj 2022
Tänk 70-tal, orange, brunt och starka fastigheter
Carnegie Fastighetsfond

Tänk 70-tal, orange, brunt och starka fastigheter

Inflationen ser ut att vara högre och mer ihållande än vad vi och många trodde bara för någon månad sedan. Detta har bland annat resulterat i snabbt stigande långräntor. Den...

Jonas Andersson 5 april 2022
I osäkra tider, stanna hemma
Carnegie Fastighetsfond

I osäkra tider, stanna hemma

Rysslands invasion av Ukraina är förstås huvudtemat på börsen just nu. Tyvärr ser det ut som att krisen inte kommer att avta i närtid. Några finansiella slutsatser av detta är...

Jonas Andersson 2 mars 2022