Stäng

”Börsnoteringarna står som spön i backen”

Börsnoteringarna står som spön i backen då många ägare ser sin chans att sälja bolag på en rekordhög börs med god riskaptit. Vi fortsätter vara selektiva. För att ett innehav ska adderas ska det helst ersätta ett befintligt innehav då vi inte vill ha för många bolag i portföljen. Med andra ord krävs att man lämnar pengar på bordet i börsnoteringen och inte prisar in perfektion. Hittills har många noteringar varit för dyra för att vi ska vara intresserade, men vi fortsätter leta efter guldkorn.

Istället för nykomlingar på börsen har fonden under månaden adderat två klassiska byggrelaterade innehav, NCC och Lindab. Båda verkar komma relativt bra ut i taxonomin. NCC är ett bekant namn för Carnegie Fonder som är tredje största ägare via andra fonder sedan tidigare. Det är intressant att gå tillbaka och lyssna på kvartalskommunikationen sedan nuvarande VD Tomas Carlsson tog över, där det i efterhand varit tydligt att vändningen av bolaget skulle ta tid och att marknaden inte riktigt tog till sig det budskapet. Ändrad redovisningsmetod för att sätta stopp för nedskrivningstrenden tror vi nu är nära att fullt ut ha gått igenom merparten av pågående projekt vilket bör mekaniskt leda till högre marginaler, samtidigt som vi ser en stark nordisk byggmarknad. I kombination med ett svagt förtroende från aktiemarknaden som gett upp hoppet om högre marginaler, tror vi det är bra timing att äga från och med nu.

Även Lindab gynnas av en stark byggmarknad, med extra drivare i form av energieffektiviseringar och eventuell reglering på det temat på EU nivå. Fortsatta förvärv kommer ändra marknadens inställning till värderingsmetoden av bolaget. Lindabs inköpspriser har ökat kraftigt till följd av högre råmaterialpriser, men vi tror att det kan föras över till kund då problemet uppstått för hela marknaden, samt att det krävs prishöjningar en bra bit över konkurrenterna för att installatörerna (som är vana vid Lindabs produkter) ska fundera på att byta leverantör.

Mycronic är ett annat nytt innehav under månaden. Där tycker vi ROIC och vallgravar på enda delen av bolaget, och trenderna för halvledarinvesteringar kommande år för andra delen av bolaget, tillsammans utgör ett starkt case som dels förtjänar högre multiplar men vi tror också på fortsatt vinsttillväxt som kan överträffa marknadens förväntningar på sikt.

Mer om fonden

Carnegie Småbolagsfond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fyra anledningar varför Amasten är för lågt värderad
Carnegie Småbolagsfond

Fyra anledningar varför Amasten är för lågt värderad

Några bolag har tillkommit och några lämnat under månaden. Hexpol är ett nytt innehav där vi ser potential på flera tidshorisonter. Till att börja med ser vi nedpressade förväntningar inför...

Mattias Montgomery 7 maj 2021
Nytt kapitel för Ratos
Carnegie Småbolagsfond

Nytt kapitel för Ratos

I slutet av månaden tog fonden in Ratos som ett av de största innehaven. Vi tror att marknaden helt glömt bort bolaget, som för tio år sedan gick från att...

Mattias Montgomery 6 april 2021
Nya innehav: Ambea, Academedia och MTG
Carnegie Småbolagsfond

Nya innehav: Ambea, Academedia och MTG

Stockholmsbörsen fortsatte den starka inledningen på året med en uppgång om 3,0 procent i februari, småbolagsindex utvecklades något starkare med en uppgång om 3,5 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 1,9...

Mattias Montgomery 3 mars 2021