Stäng
Språk
Meny

”Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar”

Aktiemarknaden har haft en fenomenal utveckling under det första halvåret. Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar. Vi har även fått uppgraderingar av vinst- och tillväxtprognoser vilket gett stöd, och varit en förutsättning för en stark marknad.

Inflationen och de långa räntorna står i fokus. Det har varit rätt så tydligt att rotationen i aktiemarknaden skett i samklang med den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan. När räntan stigit har det gett stöd åt värdeaktier och när den vänt nedåt så har de mer tillväxtfokuserade bolagen utvecklats väl.

Vi har sett en stark återhämtning i ekonomin och det har gått förhållandevis snabbt, med tanke på den svåra situation vi befann oss i under våren 2020. En stark konsumtion har gett stöd till industri- och tjänstesektorn. Fortsatt stora stimulanser från både penning- och finanspolitik ger ett fortsatt stark stöd i detta läge.

USA:s centralbank Federal Reserve lämnade som väntat räntan oförändrad under månaden. De räknar dock med att första räntehöjningen kan komma 2023, ett år tidigare än vad som tidigare kommunicerats. Fed ändrade också sin inflationsprognos, de räknar nu med att årets prishöjningar kan komma att uppgå till 3,4 procent. Den långvariga låginflationsmiljön vi haft kommer att på allvar sättas på prov. Mycket talar dock för att inflationen är kortvarig och övergående. Inflationsrisken är något vi kommer att behöva följa noggrant under året. Vi har även nått en punkt då marknaden på allvar börjar fundera på vad som kommer att hända när finanspolitiken blir mindre stimulativ och centralbankerna börjar kommunicera allt brantare räntebanor.

Vinstestimaten för i år och nästa år har lyfts till höga nivåer. För innevarande år ligger vinstökningsprognosen globalt kring 35 procent och för nästa år ligger förväntningarna på cirka 10 procent. Med tanke på den kraftiga inbromsningen vi hade under 2020, ett vinstfall på cirka 25 procent, så är förväntningarna relativt rimliga. Det saknas dock inte risker och faktorer som kan få det positiva scenariot att komma av sig. En faktor skulle kunna vara en för tidig tapering från Fed. Naturligtvis finns det även andra utmaningar som kan bromsa återhämtningen, till exempel kampen mot pandemin – hög smittspridning av covid-19 (Delta-varianten) i många regioner.

Tillväxtnivån och vinstutvecklingen är klart bättre än förväntat, vilket gett bränsle åt börsen. Det finns naturligtvis en påtaglig risk för att vi får en korrigering på börsen efter en långvarig uppgång. Om dessutom räntorna skulle stiga kraftigt och utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till aktier, leder det till riskaversion och press på aktiemarknaden. Priset på finansiella tillgångar sätts utifrån framtida kassaflöden omräknat till nuvärde. Desto högre diskonteringsränta desto lägre nuvärde och vice versa. Prissättningen av aktiemarknaden är hög men inte extrem. Om inte inflationen och räntorna skjuter i höjden finns det stöd för en fortsatt positiv hållning och övervikt mot aktier som tillgångsslag. Värderingsmultiplarna kan mycket väl fortsätta vara höga, det som är viktigt i detta läge är stigande företagsvinster, vilket är den grundläggande drivkraften för en fortsatt positiv börs.

Carnegie Total

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 1,4 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Rysslandsfond bäst med en uppgång på 6,3 procent. Även Carnegie Listed PE, Carnegie Quality Companies och CWW Ethical utvecklades väl med en uppgång mellan 3,2 och 4 procent. Carnegie Småbolagsfond backade med 1,8 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 0,8 procent. Även Carnegie Corporate Bond utvecklades väl och steg med 0,3 procent.

 

 

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022
Är en recession oundviklig?
Carnegie Total

Är en recession oundviklig?

Aktiemarknaden har återhämtat sig senaste två veckorna. Den amerikanska aktiemarknaden har sedan mitten av mars stigit med cirka 9 procent, men för första kvartalet är indexet ner nästan 5 procent....

Magnus Gustafsson 4 april 2022