Stäng

Bostadskrediter under press

Under november var det stora samtalsämnet fortsatt svensk bostadsmarknad. Det förstärkta amorteringskravet som godkändes av regeringen i slutet av månaden kan ytterligare ha påverkan på bostadspriserna, i vilken utsträckning återstår dock att se.

Kreditmarknaden har således varit stängd som finansieringskälla för de flesta bostadsutvecklare och vi har även sett viss nedkorrigering av obligationspriser i sektorn, samt även viss spridning till övriga fastighetsobligationer.

På globalt håll har Trumps skattereformer varit på tapeten och även Nordkoreas robottest som enligt landet bedöms kunna nå hela vägen till USA, varav den senaste hade begränsad effekt på de finansiella marknaderna. I Europa och USA har vi sett stora utflöden från high yield-fonder, vilket har påverkat sentimentet för just högavkastande krediter. Dock har vi i Norden inte smittats av detta märkbart då nordiska krediter i det högavkastande segmentet generellt sett har fortsatt högre kreditpremier, lägre ränterisk och lägre marknadsrisk i form av kortare kreditbindning.

Aktiviteten på den nordiska kreditmarknaden har varit hög i november, framförallt inom primärsegmentet där vi har sett ett stort antal emissioner från både nya och befintliga emittenter. Riskaptiten har överlag varit gynnsam för emittenterna vilket många har passat på att dra nytta av, även om vi nu i slutet av primärcykeln har sett både högre marginaler och bättre villkor. Sekundärmarknaden har fortsatt i linje med föregående månad där priskänsligheten har ökat något mot bakgrund av stora volymer från primärmarknaden.

I november var vi bland annat aktiva i primärtransaktioner i namn som danska och norska it-företagen EG och Link Mobility. Carnegie Corporate Bond sjönk under november med 0,20 procent, vilket innebär att fonden totalt har avkastat 3,83 procent sedan årsskiftet. Vi fortsätter att hålla durationen kort för att minimera ränterisken i portföljen och vi är även konservativa i vår vy på kreditduration där vi föredrar kortare förfall men premierar de obligationer vi bedömer har en attraktiv marginal.

Fortsatt starka konjunktursignaler bidrar till en relativt bättre kreditkvalitet. Men geopolitiska risker gör att vi fortsätter att bibehålla en balanserad portfölj för att ta höjd för eventuell ökad volatilitet framöver. Vad gäller fondens avkastning så har 2017 hittills varit väldigt stark och därför förväntar vi oss en något mer normaliserad avkastning framöver.

Fler artiklar

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond
Carnegie Corporate Bond

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond

Efter ett par lugna sommarmånader började marknadsaktiviteten sakta men säkert att stiga igen under slutet av augusti. Mot bakgrund av bristande utbud, starka fondflöden och överlag godkända rapporter har risksentimentet...

Maria Andersson 9 september 2019
Glatt köphumör och ökat risktagande
Carnegie Corporate Bond

Glatt köphumör och ökat risktagande

Februari fortsatte i samma ton som januari och speglade ett lättare humör på de globala marknaderna. Givet den breda nedgången under Q4, den kraftiga återhämtning vi sett under 2019 och...

Maria Andersson 6 mars 2019
Välkomna nyheter för IG-krediter
Carnegie Corporate Bond

Välkomna nyheter för IG-krediter

Decemberkylan bet fortsatt tag om marknaderna och månaden kom att bli en av de sämsta för krediter sedan finanskrisen 2008. Globalt hade flera tillgångsslag en sämre utveckling kantad av politisk...

Niklas Edman 7 januari 2019