Stäng
Språk
Meny

Bra bidrag från elbolag och sjukvårdsfastigheter

Maj inleddes med stora fall på världens börser drivet av oro för såväl högre räntor som sämre konjunktur. Under månaden återhämtades sig sedan många börser när marknaden sänkte förväntningarna om amerikanska räntehöjningar.

Amerikanska aktier presterade bättre än europeiska under månaden, men starkast utveckling fanns bland de asiatiska börserna. Ur ett sektorperspektiv gick energibolag bäst och framför allt de med hög exponering mot olja och gas.

Carnegie Listed Infrastructure hade ett svagt negativt resultat i maj. Under månaden bidrog eldistribution, sjukvårdsfastigheter och telekom med mest avkastning, medan vatten och järnväg bidrog negativt. Bäst avkastande aktier under månaden Liberty Broadband, Physicians Realty Trust och Sho-Bond Holdings.

Liberty Broadband, som är huvudägare i Charter Communications och CGI, släppte rapport för första kvartalet där man växte vinsten med 86% jämfört med samma kvartal föregående år och värderas nu till endast 7 gånger EBITDA. Physicians Realty Trust växte omsättningen med 15% och växte så kallade Funds from Operations (ett resultatmått för REITs baserat på underliggande fastigheters resultat) med 10%. Sho-Bond Holdings, ett japanskt bolag som arbetar med underhåll och uppgraderingar av befintlig infrastruktur i Japan, höll sig på samma omsättning som föregående år men har genomfört effektiviseringsåtgärder som gjorde att de kunde förbättra sina marginaler och vinsten ökade med 3%.

Infrastrukturbolag fortsätter att visa sig motståndskraftiga och håller emot bättre när marknaden fortsätter att oro sig över inflation och konjunktur. Med relativt högt belånade balansräkningar är de dock mer exponerade mot högre räntenivåer. Efter en kraftig ränteuppgång under våren har nu långräntor planat ut och även om de ökat handlas reala räntor till fortsatt mycket låga nivåer. Till exempel ligger 10-årig amerikansk realränta strax över 0% och i Tyskland ligger den fortsatt under -1%. Det innebär med fortsatt låga finansieringskostnader, framförallt för bolag som lättare kan växa omsättning med inflation vilket bådar gott för infrastruktur.

Mer om fonden

Fler artiklar

Ett antal portföljförändringar under månaden
Carnegie Listed Infrastructure

Ett antal portföljförändringar under månaden

Juni blev en svag aktiemånad, med stora och breda fall på världens börser. Oron över fortsatta höga inflationssiffror, räntehöjningar och risk för att en global recession drev ned riskviljan. På...

Emanuel Furubo 5 juli 2022
Stökig börsmånad
Carnegie Listed Infrastructure

Stökig börsmånad

Månadens största vinnare var Waste Management, Hydro One och Digital Realty Trust. De största förlorarna var Verisign, Liberty Broadband och Brookfield Renewable Partners. April är rapportmånad och en tredjedel av...

Emanuel Furubo 5 maj 2022
”Stora volymer ska ersättas”
Carnegie Listed Infrastructure

”Stora volymer ska ersättas”

Fondens största vinnare i mars var Brookfield Renewable Partner, EDP Renewables och Crown Castle och de största förlorarna var Telenor, Physicians Realty Trust och Healthcare Trust of America. Utvecklingen hos...

Mikael Tarnawski-Berlin 5 april 2022