Stäng

Bra rapporter

Valutaeffekterna var negativa i maj och minskade avkastningen med 1,5 procentenheter. De största vinnarna var HCA, Inditex och Schwab och de största förlorarna var Mastercard, Ryman Healthcare och New York Times.

Det är flera innehav som har rapporterat sitt första kvartal i maj. Alla 9 bolag som rapporterade slog förväntningarna, vilket är väldigt ovanligt. Några högpunkter: Salesforce ökade omsättningen med 23 procent, drivet främst av Service Cloud. KKR ökade det förvaltade kapitalet med 77 procent blanda annat genom förvärvet av General Atlantic Financial Group. Den organiska tillväxten var starka 30 procent. New York Times hade en bra start på året. De digitala prenumerationsintäkterna (det viktigaste och största segmentet) ökade med 38 procent.

Börsen är fortsatt stark. Det globala aktieindexet MSCI World är nu upp 12 procent i dollar under året. De branscher som gått bäst är Energi, Finans, Fastigheter och Råvaror. Det allmänt positiva sentimentet fortsätter vilket bland annat syns på mängden kapital som anskaffas till så kallade SPACs. En SPAC är ett bolag som börsnoteras med inget annat än en kassa, ett team och planen att förvärva något, vid tidpunkten för börsnoteringen ej bestämt, bolag. Förra året, som var ett rekordår, börsnoterades SPACs värda 157 miljarder dollar. (Det nästa bästa året, 2019, anskaffades mindre än 40 miljarder.)  I år har redan 170 miljarder SPACs börsnoteras!

Tittar vi på värderingarna ser det inte lika extremt ut. Om man delar S&P 500s förväntade vinst om två år med dagens pris får man en earnings yield på 5,5 procent, vilket är 3,9 procemt högre än avkastningen på en 10-årig amerikansk statsobligation. De senaste 30 åren har S&P 500 i genomsnitt haft en earnings yield som är 3,5 procent högre än statsobligationerna. Idag har vi alltså högre avkastningsskillnad, vilket ju är bra ur ett värderingsperspektiv. Det sagt så kan värderingen snabbt se dyr ut om 1) räntorna stiger eller 2) vinstprognoserna visar sig var för optimistiska. Sen ska man inte stirra sig blind på index. Vi investerar ju i enskilda bolag och det finns alltid undervärderade bolag någonstans.

Vi gjorde inga större köp eller försäljningar under månaden.

Mer om fonden

Carnegie Global A

Carnegie Global är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill spara långsiktigt i några av världens bästa bolag. Målet med Carnegie Global är att den ska fungera som bas...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Kapitalisternas Woodstock
Carnegie Global

Kapitalisternas Woodstock

Carnegie Global A ökade med 1,3 procent under månaden. Valutaeffekterna var negativa och minskade avkastningen med 2,5 procentenheter. De största vinnarna var Alphabet, KKR och Roper och de största förlorarna...

Mikael Tarnawski-Berlin 4 maj 2021
All-time-high
Carnegie Global

All-time-high

Carnegie Global A ökade med 6,9 procent under månaden. Valutaeffekterna var positiva och adderade 3,1 procent. De största vinnarna var HCA, Progressive och KKR och det enda innehav som utvecklades...

Mikael Tarnawski-Berlin 6 april 2021
Bra resultat från portföljbolagen
Carnegie Global

Bra resultat från portföljbolagen

Carnegie Global A ökade med 3,6 procent under månaden. Valutaeffekterna var positiva och adderade 0,8 procent. De största vinnarna var Schwab, KKR och Disney och de största förlorarna var Ryman...

Mikael Tarnawski-Berlin 2 mars 2021