Stäng

Bra resultat för InterRao. LSR, Mail, Polymetal, Alrosa och Lukoil

Rysslandsfonden steg 7 procent under månaden trots att risken för sanktioner knappast har minskat. Kronförsvagningen var bidragande till att fondens värde i svenska kronor steg. Oljeprisutvecklingen hade också en positiv påverkan. Oljepriset steg till över sjuttio dollar i början av månaden men kom sedan ner igen för att avsluta månaden strax över 63.

Carnegie Rysslandsfond
”The US Director of National Intelligence´s Office” anklagar i en rapport Ryssland för att ha försökt påverka det nyligen avslutade presidentvalet. Rapporten anklagar också president Putin för att personligen ha varit inblandad. Det är sannolikt att nya sanktioner planeras med rapporten som underlag. Den ryska marknaden reagerade senare negativt på att USA:s nyligen valda president Joe Biden kraftigt kritiserade Putin och sade att han få skulle betala ett pris för sin inblandning i valen.

Den ryska centralbanken beslutade den 19e mars att höja räntan med 25 punkter till 4,5 procent. Bakgrunden är förstås förnyad inflationsoro. Med höjningen visar den ryska centralbanken åter att den är en av världens mest konservativa centralbanker.

Många ryska bolag kom under månaden med resultat för fjärde kvartalet 2020. Dessa var i regel något bättre än väntat. Det gällde till exempel för InterRao. LSR, Mail, Polymetal, Alrosa och Lukoil. Enel däremot var en besvikelse. Sberbank kom med siffror för februari. Dessa var som vanligt väldigt starka.

Sustainalitics har nyligen höjt Alrosas ESG rating. Bolagets rating höjdes i nästan alla underkategorier och är nu ett av de högst ratade av alla bolag inom ”Precious Metals Mining”. Nästan 5 procent av fondens kapital är investerat i Alrosa.

Ryssland har de senaste åren vant sig vid att ha överskott både i statsbudgeten och i betalningsbalansen. Detta gällde dock inte 2020 då man tvingades se statsbudgeten i underskott. 2021 förväntar vi oss att åter se dubbla överskott. Rysslands finanser kommer alltså även fortsättningsvis att vara starka.

Både HSBC och Goldman Sachs höjde sina oljeprognoser för året. HSBC höjde till 65 dollar per fat för 2021 medan 2022 Goldman Sachs höjde till 75 dollar för andra kvartalet 2021 och till 80 för tredje. Man betonar att OPEC siktar på en ”tight” marknad och att efterfrågan kommer att stärkas. I ett sådant scenario är den ryska aktiemarknaden perfekt positionerad.

Mer om fonden

Carnegie Rysslandsfond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Februari var en stökig månad”
Carnegie Rysslandsfond

”Februari var en stökig månad”

Februari var en stökig månad. Den politiska risken är fortfarande förhöjd på grund av Navalnijfallet och de amerikanska långräntorna har börjat leta sig uppåt. Båda dessa orsaker har lett till...

Fredrik Colliander 3 mars 2021
Oro och ovanligheter påverkar
Carnegie Rysslandsfond

Oro och ovanligheter påverkar

Den ryska marknaden steg kraftigt i början av januari för att sedan snabbt falla tillbaka. Rysslandsfonden slutade januari på en uppgång på en halv procent medan marknaden föll något i...

Fredrik Colliander 3 februari 2021
Stål är extra hett
Carnegie Rysslandsfond

Stål är extra hett

Den ryska aktiemarknaden steg liksom de flesta andra aktiemarknader kraftigt under december. I dollar räknat steg marknaden med över 8 procent. På grund av kronförstärkningen blev uppgången inte lika stor...

Fredrik Colliander 7 januari 2021