Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Small Cap

Bra start för unik kvalitetsportfölj

Carnegie Global Quality Small Cap startades 1 december 2022 och är en systerfond till storbolagsfonden Carnegie Global Quality Companies (GQC). Fonderna förvaltas av samma team och efter samma filosofi, en strategi som utvecklats sedan slutet av 90-talet. Det vi söker är undervärderade bolag som kombinerar attraktiva nivåer på de stora värdedrivarna i kassaflödesanalys; stark långsiktig tillväxt, hög uthållig lönsamhet och låg konjunkturkänslighet. Skillnaden är att denna fond investerar i mindre bolag som i snitt uppvisar högre tillväxt. Målet är att innehaven med tiden skall bli stora kvalitetsbolag och då flyttas över till storbolagsfonden. Fonderna är byggda för att komplettera varandra och har inga överlappande innehav.

Relativt andra globala småbolagsfonder har vi en unik portfölj som utmärker sig genom låg operativ risk, något vi är övertygade om även kommer synas i utvecklingen framöver. Vi konstaterar att den levererade enligt prognos under sin första månad och höll emot bättre än MSCI World Small Cap Index. Vi hade starka bidrag från konsumentbolag, hälsovård och industri medan teknik och kommunikationstjänster klarade sig sämre.

Exempel på bolag vi har i portföljen är Darling Ingrediens som återvinner fetter och oljor från restauranger och förädlar detta till exempelvis biobränsle, gödsel och djurmat. Bolaget är den dominerande aktören i USA inom en marknad som förväntas växa rejält i och med att vi övergår till ett cirkulärt samhälle.

Ett annat exempel är Shutterstock som driver det ledande digitala mediabiblioteket och nyttjar sin starka marknadsposition till att växa inom nya tekniska marknader så som 3D-modeller och AI-verktyg. Gemensamt för bägge dessa verksamheter är att dom växer bra, har starka kassaflöden och väldigt låg belåning.

Blickar vi framåt så är det mycket som talar för lågkonjunktur i Europa och USA under 2023. Kvalitetsbolag tenderar dock att klara recessioner bättre och komma ut starkare än konkurrerande bolag. Redan nedpressade värderingar har också gett oss möjligheten att investera i många marknadsledare inom mindre men snabbt växande marknadssegment till över 70 procent rabatt mot ett år innan.

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. Började på OPM 2015 och kom sedan till Carnegie Fonder 2021 i samband med förvärvet av OPM. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Listed Private Equity, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.