Stäng
Språk
Meny

Bra utveckling för Berkshire Hathaway, JAFCO, Blackstone & Intermediate Capital

I april avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,7 procent och har sedan årsskiftet gått upp +19,8 procent. Bäst utveckling under månaden hade JAFCO (+17,3%), Intermediate Capital (+15,4%) och Blackstone (+15,2%). Bäst i år är Aurelius, JAFCO, KKR, Blackstone och Carlyle som alla gått upp över 40 procent.

Innehaven som gått bäst visar på en bred diversifiering, med viss övervikt för USA där återhämtningen efter pandemin är särskilt stark. Flera av bolagen ovan är fondförvaltare där vi får en dubbel värdetillväxt, med både ökat börsvärdet när det förvaltade kapitalet stiger med stora flöden från institutioner till nya private equity-fonder och dessutom den ordinarie värdetillväxten från investeringar i onoterade bolag.

Ett annat innehav som gått bra i år är Berkshire Hathaway, betydligt bättre än S&P 500-indexet som bolaget ofta jämförs med. I samband med årsstämman kommunicerades att den välmeriterade Greg Abel kommer att ta över efter Warren Buffett när det blir aktuellt. Berkshire har förändrats en hel del på senare år med ett ökat inslag av teknologi. Till exempel representerar innehavet i Apple ungefär 17 procent av Berkshire och har gett en värdeökning på 100 mdr USD. Berkshire stora återköpsprogram av egna aktier, 5 procent av börsvärdet 2020, ger fördelar för aktieägarna. Berkshire har de senaste 10 åren haft en årsavkastning på 15,5 procent.

Innehaven som inriktade på infrastruktur och bioteknik hade en svag månad. Bland dem finns till exempel HBM Healthcare, en stor bioteknikinvesterare och Brookfield Renewable som är värdens största investerare i förnybar energi. Båda har mycket starka track-record sett över längre tidsperioder.

Vi är fortsatt positiva till private equitys möjligheter att leverera god avkastning jämfört med andra tillgångsslag. Underliggande bolag  utvecklas i god takt överlag och private equitys aktiva ägarmodell med fokus på lönsamhetsförbättringar och tillväxt har alla goda möjligheter att fortsätta leverera hög värdetillväxt. Särskilt intressant blir att följa utvecklingen på de investeringar som gjordes till intressanta värderingar förra året.

”Undertecknad fick nöjet att delta i Berkshires 50-årsjubileum tillsammans med över 40 000 andra deltagare och var mäkta imponerad av herrarnas klokhet.”

Berkshire Hathaway har precis genomfört sin 56e årsstämma. Denna gång digitalt. Warren Buffett och hans kompanjon Charlie Munger har kommit upp i åren, men skärpan finns kvar. Undertecknad fick nöjet att delta i Berkshires 50-årsjubileum tillsammans med över 40 000 andra deltagare och var mäkta imponerad av herrarnas klokhet. Redan då kommenterades aktiemarknadens värdering som attraktiv beaktat den låga räntenivån.

Mer om fonden

Carnegie Listed Private Equity A

Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare. Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag. Tror...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Amerikanska fondbolag i täten
Carnegie Listed Private Equity

Amerikanska fondbolag i täten

Bäst utveckling under augusti hade Compass, Pantheon och Chrysalis. Liksom tidigare ger publicerade rapporter och positiva nyheter utslag i höjda börskurser då marknaden får konkreta besked på god värdeutveckling, skriver...

Tom Berggren 3 september 2021
Private Equity-bolag fortsätter leverera god värdeutveckling
Carnegie Listed Private Equity

Private Equity-bolag fortsätter leverera god värdeutveckling

I juli avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,4 procent och har sedan årsskiftet gått upp +31,6 procent. Bäst utveckling under månaden hade Blackstone, HG Capital och Ares Management följt av...

Tom Berggren 10 augusti 2021
Digitalisering och tillväxt
Carnegie Listed Private Equity

Digitalisering och tillväxt

I juni avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,0 procent och har sedan årsskiftet gått upp +25,6 procent. Bäst utveckling under månaden hade Chrysalis, Ares Management, Apollo och Oakley Capital. De...

Tom Berggren 6 juli 2021