Stäng
Språk
Meny

Bud på ett av fondens största innehav

Fusionerna och buden fortsätter i fastighetssektorn. I slutet av månaden presenterade lillebror Corem ett bud på storebror Klövern. Redan före budet var Klövern ett av fondens största innehav och efter budet är Klövern vårt allra största innehav. Bolaget utgör nu nästan 10 procent av fonden.

Det är lite oortodoxt att ett mindre bolag lägger bud på ett större, men i det här fallet, givet att Corem på börsen värderades något högre på substans och redan ägde aktier i Klövern, var det nog det mest logiska. Initialt blir det dock ofta lite mer volatilitet i aktierna vid sådana här omvända förvärv. Budet är ett rent aktiebud. Vi tycker affären som sådan och budnivån är rimlig och positiv. Det blir ett större bolag med bättre likviditet och lägre upplåningskostnader. Dessutom finns vissa operationella kostnadssynergier. Det snåriga korsägandet minskar också. Räknat på substansvärde i de båda bolagen motsvarar budet några procents högre värdering av Corems senast rapporterade substans jämfört med Klöverns. Differensen är dock marginell och vi ser det rapporterade värdet för Corems fastigheter (lager och logistik), om något, som mer konservativt än motsvarande i Klövern (kontor). Vår bedömning är att det sammanslagna bolaget kommer att utvecklas mycket väl på börsen.

”Räknat i kronor och ören har han ungefär lika mycket ägande i de två bolagen, vilket också borgar för att budet är rimligt för ägarna i båda bolagen.”

Rutger Arnhult är huvudägare i både Corem och Klövern. Räknat i kronor och ören har han ungefär lika mycket ägande i de två bolagen, vilket också borgar för att budet är rimligt för ägarna i båda bolagen. Störst ägande har Rutger Arnhult numera i Castellum, där han nyligen blev vald till styrelseordförande. Som av en händelse kommer det sammanslagna bolaget (Corem och Klövern) att vara väldigt likt Castellum, fast något mindre.

I övrigt kan vi konstatera att långräntan har stabiliserat sig, med andra ord den fortsatte inte upp under månaden. Detta är självklart positivt för fastighetsaktier, inte minst sentimentsmässigt. I spåren av detta och budaktiviteten, utvecklades också fastighetsaktier och fonden starkare under månaden än på länge. Intressant att notera är även att i USA har kontorsbolag börjat gå bättre på börsen än lager och logistik. Sannolikt är detta ett tecken på framsteg i vaccineringen och därmed mer riskaptit, vilket så småningom bör sprida sig även till Norden. De möten vi haft under månaden med ett flertal kontorstunga börsbolag bekräftar också bilden av en i flera delar nästan normal marknad (transaktionspriser, hyresnivåer och uppsägningar). Kvittot på exakt hur kontorsefterfrågan kommer att bli lär vi dock först få reda på senare i år. Ett grundtips är att världen, med några få undantag, i stort sett kommer att återgå till hur den såg ut före pandemin.

Fondens utveckling och förändring av innehav

Fonden steg med 5 procent under mars. Bland våra innehav i portföljen har Klövern och norska Selvaag gått bäst, medan Platzer och John Mattson har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Klövern och Balder givit, medan Platzer och John Mattson har påverkat avkastningen mest negativt.

Vi har fortsatt att minska våra defensiva innehav under månaden. Vi har således sålt kvarvarande positioner i Akelius och SBB D. Efter en stark utveckling i år har vi också fortsatt att minska i Sagax. Vi har även minskat vår kassa något. Istället har vi ökat generellt i andra fastighetsbolag. Speciellt har vi ökat i Wihlborgs (svag utveckling i år), Klövern (tack vare bud) och i Catena, där vi deltog i en rabatterad placing i slutet av månaden. Vår mer optimistiska syn på fastighetsmarknaden och börsens fastighetsbolag kvarstår således.

Mer om fonden

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Finansieringen i fortsatt fokus
Carnegie Fastighetsfond

Finansieringen i fortsatt fokus

Under första halvan av juni föll fastighetssektorn brant på börsen. Senaste veckorna har utvecklingen varit fortsatt volatil men riktningen har varit i huvudsak sidledes. Framför allt är det höga finansieringskostnader...

Jonas Andersson 4 juli 2022
Aktiemarknaden mer pessimistisk än fastighetsmarknaden
Carnegie Fastighetsfond

Aktiemarknaden mer pessimistisk än fastighetsmarknaden

Under inledningen av maj fortsatte fastighetssektorn ner på börsen, men återhämtade sig under slutet av månaden. Återhämtningen var sannolikt en funktion av fallande långräntor. Ränteuppgången kom av sig något, men...

Jonas Andersson 3 juni 2022
Stora substansrabatter igen
Carnegie Fastighetsfond

Stora substansrabatter igen

Fastighetssektorn har haft tuffa månader på börsen. Framför allt är det högre räntor som sänkt sentimentet på börsen som helhet, men speciellt för fastighetsaktierna. Den svenska långränta är nu upp...

Jonas Andersson 5 maj 2022